Loading...

JAKOŚĆ WODY

JAKOŚĆ WODY

Jakość wody pitnej dostarczanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Strzelinie pod względem właściwości fizykochemicznych oraz parametrów chemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz 2294).

Przedstawione w tabelach wybrane parametry fizykochemiczne wody pompowanej do sieci dystrybucyjnej z naszych Stacji Uzdatniania  sporządzone są oraz aktualizowane na podstawie wyników badań realizowanych przez Laboratorium firmy GBA POLSKA Sp. z o.o.,        ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, Laboratorium to posiada Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1095.

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi zapewnienia odpowiedniej jakości wody, tj.  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka        z o.o. w Strzelinie  prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody w zakresie wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i B załącznika nr 2 do w/w rozporządzenia oraz w zakresie parametrów objętych wstępnym i kontrolnym monitoringiem substancji promieniotwórczych. Systematycznie wykonywane są badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody z eksploatowanych studni, stacji uzdatniania oraz wody podawanej do sieci. Dodatkowo badania wykonywane są każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, w szczególności jej pogorszenie.

 

Nadzór nad jakością wody kontrolowany jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Strzelinie, który analizuje cyklicznie przesyłane sprawozdania z prowadzonego monitoringu.

SUW Strzelin

Zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Biedrzychów, Chociwel, Gęsiniec, Głęboka, Gościęcice, Karszówek, Kuropatnik, Muchowiec, Pęcz, Strzegów, Strzelin, Szczawin, Ulica, Żeleźnik.

SUW Częszyce

Zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Częszyce, Krzepice.

SUW Dankowice

Zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Biały Kościół, Dankowice, Dębniki, Gębczyce, Gębice, Kazanów, Nieszkowice, Nowolesie, Skoroszowice, Szczodrowice, Wąwolnica.

SUW Górzec

Zaopatruje w wodę miejscowość Górzec.

SUW Karszów

Zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Dobrogoszcz, Karszów, Mikoszów, Piotrowice.

SUW Ludów Polski

Zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Bierzyn, Brożec, Ludów Polski, Pławna, Trześnia, Warkocz.

error: Content is protected !!
Skip to content