Loading...

Spółka

Spółka

Przedmiotem działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody, odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, a w szczególności:
error: Content is protected !!
Skip to content