Loading...

cennik usług pozataryfowych

Cennik usług pozataryfowych

                                                                   Zarządzenie nr 2/2023

                                                                     z dnia 20.02.2023r.

                                             Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

                                                                   z siedzibą w Strzelinie

W sprawie przyjęcia nowego cennika usług pozataryfowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie.

                                                                                                       §1

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie zatwierdza ceny usług pozataryfowych przedstawionych poniżej :

  1. Przywrócenie dostaw wody wynikające z uregulowania należności przez zadłużonego Klienta (bez konieczności wykonania prac ziemnych) wynosi 350 zł+VAT;
  2. Ponowne plombowanie wodomierza głównego po zerwaniu plomby za zgodą ZWiK Sp. z o.o., związanego np. z przeniesieniem wodomierza głównego zgłoszonym przez Klienta wynosi 70zł + VAT;
  3. Opłata za nieuzasadnione wezwanie pracowników Zakładu lub wezwanie w celu wykonania zleconej usługi skutkujące brakiem możliwości wykonania zlecenia z przyczyn zależnych od Klienta wynosi 150zł + VAT.

                                                                                                     §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.03.2023r.

error: Content is protected !!
Skip to content