Loading...

Światowy Dzień Wody – 22 marca

Światowy Dzień Wody – 22 marca

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992r., w ramach Agendy 21, podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii.

Co roku Światowemu Dniu Wody towarzyszy inne hasło – takie, które uświadamia aktualne problemy gospodarki wodnej. Hasło na rok 2023 brzmi: „Accelerating change” („przyspieszenie zmiany”) i ma na celu przyspieszenie zmian w celu rozwiązania kryzysu wodnego i sanitarnego.

Woda ma ogromne znaczenie dla nas wszystkich i wszyscy solidarnie powinniśmy podjąć działania, aby była ona dostępna przez cały czas – dla nas i przyszłych pokoleń,.

„Troska o wodę to obowiązek każdego człowieka”

Powyższe hasło przypomina nam o potrzebie ochrony wody oraz o tym, że każdy  z nas powinien dążyć do minimalizacji korzystania z jej zasobów.

Czym tak naprawdę jest woda?

Woda jest to tlenek wodoru o wzorze sumarycznym H2O, który występuje w trzech stanach skupienia: w warunkach normalnych (pokojowych) woda występuje w postaci cieczy,
może występować także w stanie stałym, jako lód oraz gazowym w postaci pary wodnej.
Jest podstawowym zasobem naszej planety – niezbędnym czynnikiem do życia i zdrowia. Większość wody na Ziemi jest słona, a  do zaspokajania potrzeb ludzi potrzebna jest głównie woda słodka.

Choć o wodzie i konieczności jej szanowania powinniśmy pamiętać każdego dnia, to z pewnością Światowy Dzień Wody jest okazją sprzyjającą refleksji nad tym, że zasoby słodkiej wody są ograniczone. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło to święto dla zwrócenia uwagi na problem dotyczący dostępności do czystej wody pitnej. Obecnie miliard ludzi na świecie jej nie ma. Zmieniając sposób, w jaki z niej korzystamy, konsumujemy i zarządzamy nią w swoim życiu możemy zadać o to, aby jej nie zabrakło.

W tym dniu spróbujmy zastanowić się nad sposobami jej ochrony. Troska o wodę powinna być priorytetowym obowiązkiem każdego człowieka ponieważ to od dostępności do wody zależy nasze ZDROWIE, ŻYCIE I STAN NASZEJ PLANETY. 

A CO TY MOŻESZ ZROBIĆ, ABY OSZCZĘDZAĆ WODĘ:

  • Nie podlewaj roślin wodą z sieci, zbieraj „deszczówkę”  !
  • regularnie naprawiaj cieknące krany, wymieniaj uszczelki
  • myjąc zęby, nalewaj wody do kubka
  • używaj wodo-oszczędnej spłuczki
  • używaj ekologicznych środków czyszczących (płynów, proszków)
  • nie myj naczyń pod bieżącą wodą
  • bierz prysznic zamiast kąpieli
  • pierz ubrania, ustawiając program na „ekonomiczny”.

Pamiętajmy, że zasobów wodnych nie odziedziczyliśmy po naszych rodzicach, ale pożyczamy je od naszych dzieci

error: Content is protected !!
Skip to content