Loading...

Reklamacje

Reklamacje

Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do przedsiębiorstwa reklamacji dotyczących świadczonych usług, w tym w szczególności wysokości opłat za takie usługi. Reklamacja zawsze musi mieć formę pisemną i powinna zawierać:
– imię i nazwisko i oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację (kod nabywcy),
– dane kontaktowe zgłaszającego reklamację,
– przedmiot reklamacji,
– uzasadnienie.

Reklamację można złożyć za pomocą poczty, maila lub bezpośrednio w siedzibie Spółki w Strzelinie, przy ul. Brzegowej 69a w godzinach od 7.00 do 15.00.

Osoby do kontaktu w sprawie reklamacji:
dział rozliczeń
– Teresa Cygal – Pomirko, tel. 71/ 79 62 907, e-mail: cygal@zwikstrzelin.pl
– Katarzyna Bieniek, tel. 71/ 79 62 908, e-mail: bieniek@zwikstrzelin.pl

dział techniczny
– Beata Rakoczy, tel. 71/ 79 62 908, e-mail: rakoczy@zwikstrzelin.pl
– Mieczysław Mydlarz, tel. 71/ 79 62 909, e-mail: zwik.strzelin@poczta.fm

Złożenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni od daty jej wpływu i powiadomienia zainteresowanego o sposobie jej rozstrzygnięcia.

error: Content is protected !!
Skip to content