Loading...

Regulamin praw i obowiązków

Regulamin praw i obowiązków

Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających na terenie Gminy Strzelin oraz odbiorców usług na terenie Gminy Strzelin z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

error: Content is protected !!
Skip to content