Loading...

cennik usłyg sprzętowych

Cennik usług sprzętowo-transportowych

                                                                       UCHWAŁA nr 2/2023

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie z dnia 31.07.2023r. w sprawie: cen usług sprzętowo-transportowych świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie

§1

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie zatwierdza ceny jednostkowe poniżej wymienionych usług sprzętowo-transportowych:

1. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH W GMINIE STRZELIN:

Dla odbiorców indywidualnych:

dojazd w obie strony STREFA PODMIEJSKA
do 4 km
STREFA I
do 10 km
STREFA II
do 24 km
STREFA III
powyżej 24 km
(gm.Strzelin)
do 4m³ do 4m³ do 4m³ do 4m³
kwota 114,72 zł 134,72 zł 154,72 zł 174,72 zł
do 8m³ do 8m³ do 8m³ do 8m³
kwota 159,44 zł 179,44 zł 199,44 zł 219,44 zł

Strefa Podmiejska: Strzelin, Biedrzychów

Strefa I: Szczawin, Gęsiniec, Gościęcice, Dębniki, Strzegów, Pęcz, Mikoszów, Chociwel, Głęboka, Krzepice;

Strefa II: Muchowiec, Karszówek, Żeleźnik, Dobrogoszcz, Piotrowice, Karszów, Częszyce, Kuropatnik, Ulica, Ludów Polski, Górzec, Warkocz, Bierzyn, Szczodrowice, Biały Kościół, Gębczyce, Gębice, Kazanów, Dankowice, Wąwoolnica, Brożec, Trześnia, Pławna

Strefa III:  Nowolesie, Skoroszowice, Nieszkowice

Dla odbiorców pozostałych:

 • – cena za wywóz 1m3 – 13,13 zł
 • – dojazd za 1km – 6,50 zł

 

2.

Odbiorcy Usług z terenu Gminy Strzelin, którzy dokonują wywozu nieczystości ciekłych z częstotliwością określoną w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Strzelin oraz terminowo regulują faktury za usługi, mogą skorzystać z 20% bonifikaty, zgodnie z zawartym aneksem do umowy na wywóz nieczystości ciekłych.

3. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH W GMINACH OŚCIENNYCH:

Dla odbiorców indywidualnych:

 • cena za wywóz 1m3 – 12,29 zł
 • dojazd za 1km – 6,50 zł

Dla odbiorców pozostałych:

 • cena za wywóz 1m3 – 13,13 zł
 • dojazd za 1km – 6,50 zł

Opróżnianie i wywóz ścieków innych jak bytowe:

 • cena za wywóz 1m3 – 13,13 zł
 • dojazd za 1km – 6,50 zł
 • dopłata za ładunek zanieczyszczeń wg indywidualnych badań i stawek odrębnych

Praca na miejscu – opłata za 1 godzinę pracy/postoju

 • cena za 1 godzinę pracy/postoju – 130,00 zł
 • dojazd za 1km – 6,50 zł

4. PRZYJĘCIE ŚCIEKÓW Z KABIN SANITARNYCH:

 • cena za przyjęcie 1 m3 – 40zł

ZWiK Strzelin może odmówić wykonania usługi, jeśli ścieki nie spełniają wymagań określonych odrębnymi przepisami.

5. DOWÓZ WODY – LIAZ:

 • dowóz wody – 1 m3 – 10,00zł
 • dojazd za 1km – 6,50 zł
 • cena za 1 godzinę pracy/postoju – 130,00
 • dojazd na terenie miasta Strzelin – ryczałt – 75,00

6. CZYSZCZENIE/UDRAŻNIANIE KANALIZACJI – KAISER:

 • za czyszczenie kanalizacji (płukanie i przebijanie) – 360,00 /1 h
 • odsysanie osadów (w tym również czyszczenie kanalizacji) – 460,00 zł / 1h
 • dojazd za 1 km – 7,80 zł
 • dojazd na terenie miasta Strzelin – ryczałt-75,00 zł

7. STAR 742 – WYWROTKA Z HDS:

 • cena za 1 godzinę pracy/postoju – 120,00 zł
 • dojazd za 1km – 6,50 zł

Stawka stosowana przy transporcie własnych urządzeń, sprzętu i materiałów.

8. CATERPILLAR:

 • koparko ładowarka – cena za 1 godzinę pracy/postoju -150,00 zł
 • młot hydrauliczny na koparce – cena za 1 godzinę pracy- 260,00 zł
 • dojazd za 1km – 8,50 zł
 • dojazd za 1km – 8,50 zł

9. MINIKOPARKA-KUBOTA:

 • cena za 1 godzinę pracy/postoju – 120,00 zł
 • dowóz za 1 km- 5,50 zł

10. SPRĘŻARKA IRMER ELSE (3m3/min.) z obsługą 2 osoby:

 • cena za 1 godzinę pracy z młotem pneumatycznym – 150,00 zł
 • dowóz za 1km- 5,50 zł

11. KAMEROWANIE PRZEWODÓW RUROWYCH:

 • cena za 1 mb przewodu – 10,00 zł (tylko w czystym kanale)
 • dowóz za 1 km- 5,50 zł
 • przestój – 75,00 zł

12. ZAGĘSZCZARKA (z obsługą 1 osoby):

 • płyta 80kg- 70,00 zł/h
 • płyta 24kg – 180,00 zł/h
 • płyta 380kg – 110,00 zł/h
 • skoczek- 70,00 zł/h
 • dowóz za 1 km – 5,50 zł

13. PRZECINARKA DO ASFALTU/BETONU:

 • cena za 1 godzinę pracy- 90,00 zł
 • dowóz za 1km – 5,50 zł

14. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY l0kW:

 • cena za 1 godzinę pracy-90,00 zł
 • dowóz za 1 km- 5,50 zł

15. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ANDORIA 44kW:

 • cena za 1 godzinę pracy- 320,00 zł
 • dowóz za 1 km-5,50 zł

16. ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA I ELEKTROOPOROWA:

 • do fi 90 – 50,00 zł/zgrzew
 • fi 110 – 60,00 zł/zgrzew
 • fi 160 – 70,00 zł/zgrzew
 • fi 200 – 90,00 zł/zgrzew
 • fi 225 – 115 zł/zgrzew
 • fi 250 – 130 zł/zgrzew
 • dowóz za 1km -5,50 zł

Przy zgrzewaniu elektrooporowym do kwoty zgrzewu należy doliczyć koszt kształtki.

§2

Ceny wyszczególnione w § 1 niniejszej uchwały w przypadku  wykonywania usług po godzinach pracy tj. po godzinie 15:00 w dni pracujące, w dni wolne od pracy oraz święta zostają dodatkowo podwyższone o 20 %.

§3

Do cen należy doliczyć podatek VAT.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.08.2023 r.. Dotychczasowa Uchwała Zarządu Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie nr 1/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie cen usług sprzętowo-transportowych przestaje obowiązywać.

error: Content is protected !!
Skip to content