Loading...

Apel o zabezpieczenie wodomierza przed okresem zimowym!

Apel o zabezpieczenie wodomierza przed okresem zimowym!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie przypomina swoim Odbiorcom usług o zabezpieczeniu wodomierza przed okresem zimowym w przypadku spadku temperatury poniżej zera.

Brak właściwego zabezpieczenia wodomierza oraz instalacji wodociągowej przed niskimi temperaturami może skutkować zamarznięciem wody i zniszczeniem licznika, co w efekcie doprowadzi do niekontrolowanego wycieku wody.

W przypadku, gdy wodomierz znajduje się wewnątrz budynku, należy:

– zapewnić temperaturę w pomieszczeniu, gdzie zlokalizowany jest wodomierz, na poziomie minimum 4 stopni Celsjusza,

– sprawdzić szczelność okien i drzwi,

– zabezpieczyć wodomierz materiałem izolacyjnym, np. wełną mineralną, styropianem – w przypadku gdy istnieje ryzyko, że temperatura pomieszczenia spadnie poniżej 0 stopni Celsjusza, w sposób umożliwiający odczyt stanu wodomierza,

– zabezpieczyć odsłoniętą instalację wodociągową, narażoną na działanie niskich temperatur, np. przy pomocy styropianu lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej z pianki poliuretanowej.

Jeżeli wodomierz znajduje się w studzience wodomierzowej należy:

– sprawdzić szczelność pokrywy, jeśli nie jest szczelna – uzupełnić ubytki np. pianką montażową,

– uprzątnąć studzienkę i koniecznie usunąć zalegającą w niej wodę.

Przed mrozem należy także zabezpieczyć odcinki instalacji wodociągowych niewykorzystywanych w okresach zimowych np. instalację ogrodową, poprzez spuszczenie wody i zamknięcie zaworów.

W przypadku uszkodzenia wodomierza, należy bezzwłocznie powiadomić Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Strzelinie, dzwoniąc pod numer alarmowy:

• w dni powszednie w godz. 7 – 15 tel. 71 79 62 900;

• w dni powszednie w godz. 15 – 7 oraz święta i dni wolne od pracy tel. 71 79 62 930.

Kosztami wymiany wodomierza głównego uszkodzonego przez skutki działania niskich temperatur obciążony zostanie Odbiorca usług.

error: Content is protected !!
Skip to content