Loading...

Aktualna Taryfa

Obowiązujące taryfy

Informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzją nr WR.RZT.70.92.2023 z dnia 7 lipca 2023 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzelin na okres kolejnych 3 lat.

 

error: Content is protected !!
Skip to content