ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Obowiązujące taryfy


Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 maja 2018 r. wprowadzającą wysokości taryf dla ZWiK strzelin na kolejne 3 lata, od 1 czerwca 2019 roku obowiązują nowe taryfy, zatwierdzone na okres od 25 do 36 miesiąca. 
 

ZOBACZ: TREŚĆ DECYZJI Z OBOWIĄZUJĄCYMI TARYFAMI


Jednocześnie pragniemy poinformować, że z dniem 31.12.2020 r. przestaje obowiązywać  Uchwała XV/213/19 Rady Miejskiej w Strzelinie w sprawie dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Strzelin.

W związku z powyższym od początku stycznia 2021 r. przestaje obowiązywać dopłata ze strony Gminy Strzelin do taryfy za odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych (Grupa OŚ1). Od dnia 01.01.2021r. zgodnie z obowiązująca taryfą cena 1m3 ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych wyniesie 10,39 zł netto (dotychczas z uwzględnieniem dopłaty 9,39zł/m3).


Zgodnie z cyt. decyzją obecnie obowiązują następujące wysokości taryf: