ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Cena za ścieki nie zmienia się

Z dniem 1 czerwca 2020 roku zmieniają się  taryfy  stanowiące zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Strzelin.Przypominamy, że obecnie obowiązujące taryfy  zostały uchwalone na okres 36 miesięcy tj. od dnia 01 czerwca 2018 r. do dnia 31 maja 2021 r. Ceny zostały uchwalone jako tzw. ceny  kroczące ze zmianą co 12 miesięcy. W praktyce oznacza to że od 1 czerwca do 31 maja 2021 roku wchodzimy w ostatnią trzecią fazę obowiązywania dotychczasowych  taryf tj. od 24 do 36 miesiąca ich obowiązywania. 

Mieszkańcy naszej gminy nie muszą jednak obawiać się skutków tej zmiany ponieważ cena ścieków dla gospodarstw domowych nie zmieni się natomiast cena wody wzrośnie nieznacznie tj. cena netto aktualna wynosi 3,77 zł / m3 ( 1000 litrów ) od 01.06.2020 wyniesie 3,84 zł/m3 ( 1000 litrów ) . W cenach brutto ( włącznie z podatkiem VAT ) aktualna cena  wynosi 4,07 zł / m3 ( 1000 litrów ) od 01.06.2020 wyniesie 4,15 zł/m3 ( 1000 litrów ).«

Aktualności

Kanalizacja dla Pławnej

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap Ia oraz wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów”.więcej...

Ścieki już bez dopłaty

Od dnia 01.01.2021r. przestaje obowiązywać dopłata ze strony Gminy Strzelin do taryfy za odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych (Grupa OŚ1).więcej...

Wymień stary wodomierz

Przypominamy o konieczności wymiany do końca roku wodomierzy podliczników, których ważność legalizacji kończy się z dniem 31.12.2020r.więcej...

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do podawania odczytu wodomierzy telefonicznie, smsem lub mailowo.więcej...

Przerwy w dostawach wody

W piątek 20 listopada, wystapią przerwy w dostawach wody na ul. Królowej Jadwigi oraz Bolka I Świdnickiegowięcej...