ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Cena za ścieki nie zmienia się

Z dniem 1 czerwca 2020 roku zmieniają się  taryfy  stanowiące zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Strzelin.Przypominamy, że obecnie obowiązujące taryfy  zostały uchwalone na okres 36 miesięcy tj. od dnia 01 czerwca 2018 r. do dnia 31 maja 2021 r. Ceny zostały uchwalone jako tzw. ceny  kroczące ze zmianą co 12 miesięcy. W praktyce oznacza to że od 1 czerwca do 31 maja 2021 roku wchodzimy w ostatnią trzecią fazę obowiązywania dotychczasowych  taryf tj. od 24 do 36 miesiąca ich obowiązywania. 

Mieszkańcy naszej gminy nie muszą jednak obawiać się skutków tej zmiany ponieważ cena ścieków dla gospodarstw domowych nie zmieni się natomiast cena wody wzrośnie nieznacznie tj. cena netto aktualna wynosi 3,77 zł / m3 ( 1000 litrów ) od 01.06.2020 wyniesie 3,84 zł/m3 ( 1000 litrów ) . W cenach brutto ( włącznie z podatkiem VAT ) aktualna cena  wynosi 4,07 zł / m3 ( 1000 litrów ) od 01.06.2020 wyniesie 4,15 zł/m3 ( 1000 litrów ).«

Aktualności

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do podawania odczytu wodomierzy telefonicznie, smsem lub mailowo.więcej...

Przerwy w dostawach wody

W piątek 20 listopada, wystapią przerwy w dostawach wody na ul. Królowej Jadwigi oraz Bolka I Świdnickiegowięcej...

W piątek 14 sierpnia nie pracujemy

 więcej...

Bierzemy udział w Gaszyn Challenge

Oto nasza odpowiedź na zaproszenie do udziału w akcji Gaszyn Challenge. więcej...

Promesa na inwestycję

Gmina Strzelin otrzymała promesę o wartości 1 995 565 zł na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową. Dokument potwierdzający przyznanie środków odebrał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego prezes strzelińskiego ZWiKu.więcej...