ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Wyjścia inkasentów wstrzymane

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa wstrzymujemy do końca kwietnia br. wyjścia inkasentów w celu odczytu wodomierzy na terenie miasta i gminy Strzelin.

Wyjątkiem są tylko te posesje, w których wodomierze są zainstalowane w studzienkach wodomierzowych.

 

Wielkość zużycia wody będzie ustalona na podstawie średniego zużycia wody z okresu ostatnich 3-miesięcy. 

 

Istnieje również możliwość podania odczytu wodomierza przez odbiorcę usług telefonicznie pod numerami:

 

- 71/ 79 629 07 lub e-mail: cygal@zwikstrzelin.pl

 

- 71/ 79 629 08 lub e-mail: bieniek@zwikstrzelin.pl

 

na podstawie których będą wystawiane faktury i zostaną one dostarczone do odbiorcy usług.

Jednocześnie wiedząc w jaki sposób rozprzestrzenia się koronawirus zwracamy się  z prośbą do mieszkańców o ograniczenie wizyt w ZWiK-u do niezbędnego minimum.«

Aktualności

W piątek 14 sierpnia nie pracujemy

 więcej...

Bierzemy udział w Gaszyn Challenge

Oto nasza odpowiedź na zaproszenie do udziału w akcji Gaszyn Challenge. więcej...

Promesa na inwestycję

Gmina Strzelin otrzymała promesę o wartości 1 995 565 zł na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową. Dokument potwierdzający przyznanie środków odebrał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego prezes strzelińskiego ZWiKu.więcej...

Cena za ścieki nie zmienia się

Z dniem 1 czerwca 2020 roku zmieniają się  taryfy  stanowiące zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Strzelin.więcej...

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa wstrzymuje do odwołania wyjścia inkasentów w celu odczytu wodomierzy na terenie miasta i gminy Strzelin.więcej...