ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Ogłoszenie w zw. z zagrożeniem epidemicznym

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Strzelinie informuje, że w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa wstrzymuje w miesiącu marcu 2020roku wyjścia inkasentów w celu odczytu wodomierzy na terenie miasta i gminy Strzelin.

 

Wyjątkiem są tylko te posesje, w których wodomierze są zainstalowane w studzienkach wodomierzowych.

Wielkość zużycia wody będzie ustalona na podstawie średniego zużycia wody z okresu ostatnich 3-miesięcy.

Istnieje również możliwość podania odczytu wodomierza przez odbiorcę usług telefonicznie pod numerami:

- 71/ 79 629 07 lub e-mail: cygal@zwikstrzelin.pl

- 71/ 79 629 08 lub e-mail: bieniek@zwikstrzelin.pl

na podstawie których będą wystawiane faktury i zostaną one dostarczone do odbiorcy usług.
Jednocześnie wiedząc w jaki sposób rozprzestrzenia się koronawirus zwracamy się  z prośbą do mieszkańców o ograniczenie wizyt w ZWiK-u do niezbędnego minimum.

 «

Aktualności

W piątek 14 sierpnia nie pracujemy

 więcej...

Bierzemy udział w Gaszyn Challenge

Oto nasza odpowiedź na zaproszenie do udziału w akcji Gaszyn Challenge. więcej...

Promesa na inwestycję

Gmina Strzelin otrzymała promesę o wartości 1 995 565 zł na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową. Dokument potwierdzający przyznanie środków odebrał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego prezes strzelińskiego ZWiKu.więcej...

Cena za ścieki nie zmienia się

Z dniem 1 czerwca 2020 roku zmieniają się  taryfy  stanowiące zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Strzelin.więcej...

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa wstrzymuje do odwołania wyjścia inkasentów w celu odczytu wodomierzy na terenie miasta i gminy Strzelin.więcej...