ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Ogłoszenie w zw. z zagrożeniem epidemicznym

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Strzelinie informuje, że w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa wstrzymuje w miesiącu marcu 2020roku wyjścia inkasentów w celu odczytu wodomierzy na terenie miasta i gminy Strzelin.

 

Wyjątkiem są tylko te posesje, w których wodomierze są zainstalowane w studzienkach wodomierzowych.

Wielkość zużycia wody będzie ustalona na podstawie średniego zużycia wody z okresu ostatnich 3-miesięcy.

Istnieje również możliwość podania odczytu wodomierza przez odbiorcę usług telefonicznie pod numerami:

- 71/ 79 629 07 lub e-mail: cygal@zwikstrzelin.pl

- 71/ 79 629 08 lub e-mail: bieniek@zwikstrzelin.pl

na podstawie których będą wystawiane faktury i zostaną one dostarczone do odbiorcy usług.
Jednocześnie wiedząc w jaki sposób rozprzestrzenia się koronawirus zwracamy się  z prośbą do mieszkańców o ograniczenie wizyt w ZWiK-u do niezbędnego minimum.

 «

Aktualności

Planowane przerwy w dostawach wody

We wtorek 23 listopada wystąpią przerwy w dostawach wody na ulicach: Norwida, Asnyka, Staszica, Michała Archanioła i Kościelnej.więcej...

Pracuj z nami - nowe oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania z nowymi ofertami pracy w ZWiKuwięcej...

Remontujemy wodociąg na Łokietka

W środę utrudnienia dla mieszkańców ulic: Krzywoustego, Poniatowskiego, Westerplatte, Łokietka, Grunwaldzka, Chrobrego, Żwirki i Wigury.więcej...

Zapraszamy na rajd

Zapraszamy do udziału w polsko-czeskim rajdzie rowerowym zakończonym piknikiem rodzinnym w dniu 7 sierpnia.
więcej...

Prosimy nie podlewaj

Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Strzelin o zaprzestanie podlewania ogrodów, napełniania basenów   więcej...