ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Ogłoszenie w zw. z zagrożeniem epidemicznym

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Strzelinie informuje, że w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa wstrzymuje w miesiącu marcu 2020roku wyjścia inkasentów w celu odczytu wodomierzy na terenie miasta i gminy Strzelin.

 

Wyjątkiem są tylko te posesje, w których wodomierze są zainstalowane w studzienkach wodomierzowych.

Wielkość zużycia wody będzie ustalona na podstawie średniego zużycia wody z okresu ostatnich 3-miesięcy.

Istnieje również możliwość podania odczytu wodomierza przez odbiorcę usług telefonicznie pod numerami:

- 71/ 79 629 07 lub e-mail: cygal@zwikstrzelin.pl

- 71/ 79 629 08 lub e-mail: bieniek@zwikstrzelin.pl

na podstawie których będą wystawiane faktury i zostaną one dostarczone do odbiorcy usług.
Jednocześnie wiedząc w jaki sposób rozprzestrzenia się koronawirus zwracamy się  z prośbą do mieszkańców o ograniczenie wizyt w ZWiK-u do niezbędnego minimum.

 «

Aktualności

Kanalizacja dla Pławnej

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap Ia oraz wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów”.więcej...

Ścieki już bez dopłaty

Od dnia 01.01.2021r. przestaje obowiązywać dopłata ze strony Gminy Strzelin do taryfy za odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych (Grupa OŚ1).więcej...

Wymień stary wodomierz

Przypominamy o konieczności wymiany do końca roku wodomierzy podliczników, których ważność legalizacji kończy się z dniem 31.12.2020r.więcej...

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do podawania odczytu wodomierzy telefonicznie, smsem lub mailowo.więcej...

Przerwy w dostawach wody

W piątek 20 listopada, wystapią przerwy w dostawach wody na ul. Królowej Jadwigi oraz Bolka I Świdnickiegowięcej...