ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Dopłaty do ceny ścieków

Rada Miejska Strzelina uchwaliła dopłaty do ceny ścieków dla gospodarstw domowych w roku 2020.Uchwałą nr XV/213/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzelin w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., Rada Miejska uchwaliła dopłaty w wysokości 1,00 zł netto do każdego metra sześciennego ścieków w okresie obowiązywania uchwały. 

Po uwzględnieniu dopłaty, dla odbiorców zaliczanych do grupy taryfowej OŚ 1, wysokość ceny za 1 m sześć. odprowadzanych ścieków wynosi: 9,39 zł netto tj. 10,14 zł brutto.

 

Szczegółowe rozliczanie dopłaty dokonywane jest w oparciu o faktyczną ilość odprowadzanych ścieków ustaloną zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Zobacz więcej...«

Aktualności

Dopłaty do ceny ścieków

Rada Miejska Strzelina uchwaliła dopłaty do ceny ścieków dla gospodarstw domowych w roku 2020.więcej...

Awaria sieci Piotrowice Mikoszów

Trwa usuwanie awarii sieci wodociągowej Piotrowice-Mikoszów. Zobacz komunikat w tej sprawie wydany o godz. 10.00 w dn. 17 grudnia br.więcej...

Wodny aerozol dla ochłody

Dla wytchnienia przed upałami ponownie montujemy kurtynę wodną na strzelińskim Rynku.więcej...

Awaria usunięta

W związku z pracami na sieci wodociągowej w Strzelinie po awarii w dniu wczorajszym tj. 30.05.2019 r., wystąpiło okresowe pogorszenie jakości wody w różnych rejonach.więcej...

Nowe taryfy od 1 czerwca

Przypominamy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dniem 1 czerwca 2019r. zmieniają się taryfy ZWiK w Strzelinie.więcej...