ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Dopłaty do ceny ścieków

Rada Miejska Strzelina uchwaliła dopłaty do ceny ścieków dla gospodarstw domowych w roku 2020.Uchwałą nr XV/213/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzelin w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., Rada Miejska uchwaliła dopłaty w wysokości 1,00 zł netto do każdego metra sześciennego ścieków w okresie obowiązywania uchwały. 

Po uwzględnieniu dopłaty, dla odbiorców zaliczanych do grupy taryfowej OŚ 1, wysokość ceny za 1 m sześć. odprowadzanych ścieków wynosi: 9,39 zł netto tj. 10,14 zł brutto.

 

Szczegółowe rozliczanie dopłaty dokonywane jest w oparciu o faktyczną ilość odprowadzanych ścieków ustaloną zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Zobacz więcej...«

Aktualności

Kanalizacja dla Pławnej

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap Ia oraz wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów”.więcej...

Ścieki już bez dopłaty

Od dnia 01.01.2021r. przestaje obowiązywać dopłata ze strony Gminy Strzelin do taryfy za odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych (Grupa OŚ1).więcej...

Wymień stary wodomierz

Przypominamy o konieczności wymiany do końca roku wodomierzy podliczników, których ważność legalizacji kończy się z dniem 31.12.2020r.więcej...

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do podawania odczytu wodomierzy telefonicznie, smsem lub mailowo.więcej...

Przerwy w dostawach wody

W piątek 20 listopada, wystapią przerwy w dostawach wody na ul. Królowej Jadwigi oraz Bolka I Świdnickiegowięcej...