ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Awaria usunięta

W związku z pracami na sieci wodociągowej w Strzelinie po awarii w dniu wczorajszym tj. 30.05.2019 r., wystąpiło okresowe pogorszenie jakości wody w różnych rejonach.Ze względu na zmiany ciśnienia wody w rurociągach doszło do wypłukania z sieci i instalacji wewnętrznych w budynkach zawiesin i osadów zawierających związki żelaza i manganu, co spowodowało wzrost mętność i zmianę barwy wody na rdzawo – brunatną. Nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia i woda może być wykorzystywana przez ludzi w pełnym zakresie.

Potwierdzono to badaniami wody, przeprowadzonymi w laboratorium zakładowym ZWiK, które wykazały, że parametry wody w zakresie żelaza i manganu spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w Rozporządzeniem w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017. Poz. 2294 z dnia 11 grudnia  2017 roku). Woda podawana do sieci: żelazo 105 µg/l (norma 200 µg/l), mangan 28 µg/l (norma 50 µg/l).

Natychmiast po stwierdzeniu awarii w dniu 30.05.2019 r.  podjęto działania naprawcze. Przepłukano zbiorniki reakcji oraz zwiększono częstotliwość płukania filtrów na stacji uzdatniania wody w Strzelinie. 

Obecnie może jeszcze występować lokalne wypłukiwanie się osadów z wewnętrznych instalacji.


W przypadku stwierdzenia, że z kranu leci zbyt mętna woda należy:

  • spuszczać przez kilka minut wodę z kranu średnim, niezbyt intensywnym strumieniem wody,
  • pobrać wodę do większego naczynia, odczekać kilka godzin aż związki żelaza i manganu wytrącą się i osiądą na dnie, wykorzystywać do spożycia wodę z górnej części naczynia, a pozostały na dnie osad usunąć.
  • oczyścić sitka zainstalowane na kranach.
  Za wszelkie uciążliwości przepraszamy !«

Aktualności

Wodny aerozol dla ochłody

Dla wytchnienia przed upałami ponownie montujemy kurtynę wodną na strzelińskim Rynku.więcej...

Awaria usunięta

W związku z pracami na sieci wodociągowej w Strzelinie po awarii w dniu wczorajszym tj. 30.05.2019 r., wystąpiło okresowe pogorszenie jakości wody w różnych rejonach.więcej...

Nowe taryfy od 1 czerwca

Przypominamy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dniem 1 czerwca 2019r. zmieniają się taryfy ZWiK w Strzelinie.więcej...

Uwaga - przerwy w dostawach wody

W związku z budową sieci wodociągowej, w dniu 11 marca br. wystapią przerwy w dostawach wody dla ul. Energetyków i Pęcza.
więcej...

Sprzedajemy podnośnik koszowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie ogłasza sprzedaż pojazdu marki STAR 200 podnośnik koszowy Bumar Koszalin typ P184H
więcej...