ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Kanalizacja dla Pławnej etap Ia

Rozpoczęliśmy opracowanie wniosku  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, o dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pławna- Trześnia etap Ia” w ramach programu priorytowego – Ochrona Wód.

Zdecydowano, że opracowany projekt „Kanalizacja dla miejscowości Pławna-Trześnia” zostanie podzielony na etapy. W pierwszym etapie zamierzamy wybudować kanalizacje sanitarną na osiedlu w Pławnej (na planie orientacyjnym etap Ia zaznaczono kolorem zielonym) w obszarze ulic: Klonowa (od nr 5), Lipowa, Sosnowa, Brzozowa, Cisowa, Akacjowa, Świerkowa, Strzelińska (do wysokości nr 21 od strony Strzelina) oraz przepompownię ścieków wraz z kolektorem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Chociwelu.

Zobacz plan

Przyjęty do realizacji zakres uzależniony jest od możliwości finansowania zadania przez ZWiK w Strzelinie. Dofinansowanie w formie dotacji tego typu przedsięwzięć przez Fundusz Ochrony Środowiska wynosi  25% wartości kosztów kwalifikowanych. Na pozostałe 75% kosztów kwalifikowanych ZWiK będzie ubiegał się o pożyczkę w WFOŚiGW. Nie wykluczamy również sytuacji że WFOŚiGW może wycofać się z formuły dotacji na rzecz pożyczki.

Następne etapy będą realizowane w późniejszym czasie, w miarę posiadanych środków oraz możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych i krajowych.

Przewidywane  terminy realizacji etapu Ia:

  • rozpoczęcie realizacji- kwiecień 2019r.
  • zakończenie realizacji- listopad 2020r.

ZWiK na swój koszt wybuduje sieć do granicy posesji/ na posesję wraz ze studzienką Dz 315. Przyłącze kanalizacyjne zgodnie z obowiązującym prawem musi wybudować na swój koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Postulowany termin wykonania przyłączy  kanalizacji sanitarnej- po wybudowaniu sieci, pompowni i podłączeniu do oczyszczalni ścieków po listopadzie 2020r.

Uzyskanie dofinansowania w formie dotacji oraz pożyczki jest uwarunkowane osiągnięciem założonego efektu ekologicznego. Jest on określony przez ilość mieszkańców podłączonych do nowobudowanej kanalizacji. W związku z powyższym w  najbliższych dniach zostaną wśród mieszkańców Osiedla w Pławnej (stanowiących zakres wyłącznie etapu Ia) rozprowadzone ankiety w których będą oni mogli określić termin podłączenia do kanalizacji po jej wybudowaniu oraz zadeklarować ilość osób z  poszczególnych posesji mających korzystać z kanalizacji.
 

Pobierz ankietę


Podpisane ankiety-deklaracje będą pomocne przy sporządzaniu wniosku  o dotację i pożyczkę do WFOŚiGW oraz pozwolą założyć harmonogram planowanych podłączeń do kanalizacji przez mieszkańców w najbliższych latach.  Prosimy o rzetelne i jak najszybsze  wypełnienie  ankiet i przekazanie ich do Pani Sołtys.«

Aktualności

Sprzedajemy podnośnik koszowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie ogłasza sprzedaż pojazdu marki STAR 200 podnośnik koszowy Bumar Koszalin typ P184H
więcej...

Kanalizacja dla Pławnej etap Ia

Rozpoczęliśmy opracowanie wniosku  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, o dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pławna- Trześnia etap Ia” w ramach programu priorytowego – Ochrona Wód.
więcej...

Budowa wodociagu w ul. Grota Roweckiego

W czerwcu rozpoczynamy budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie
więcej...

Trochę wody dla ochłody

Tradycyjnie już, wraz z pierwszymi upałami, strzeliński ZWiK zamontował na Rynku kurtynę wodną, by choć trochę ulżyć przechodniom w przetrwaniu wysokiej temperatury.
więcej...

Nowe taryfy od 1 czerwca

Dyrektor RZGW we Wrocławiu ogłosił zatwierdzoną taryfę ZWiK w Strzelinie, która będzie obowiązywać przez najbliższe 3 lata. Rada Miejska Strzelina podjęła też uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy.
więcej...