ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Budowa wodociagu w ul. Grota Roweckiego

W czerwcu rozpoczynamy budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie


Rozpoczynamy realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej z  przyłączami w ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie”. Przewidywane terminy realizacji I etapu: czerwiec – październik 2018 roku.

Pozwolenie na budowę - zobacz

Zarządca drogi - Gmina Strzelin, planuje remont nawierzchni oraz chodników ulicy Grota Roweckiego. Istniejąca sieć wodociągowa zlokalizowana częściowo w jezdni, częściowo na terenach zielonych jest mocno wyeksploatowana. Zbudowana z rur stalowych spawanych. Wybudowana w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. na znacznej długości posadowiona na głębokości około 4,0m, co utrudnia eksploatacje i usuwanie licznych awarii. Przyłącza do budynków również wykonane z rur stalowych. Brak odpowiedniej ilości zasuw.  Na sieci brak również odpowiedniej ilości hydrantów p. pożarowych – sieć nie spełnia wymagań przeciw pożarowych. Planowana wymiana nawierzchni drogi dodatkowo uzasadnia konieczność i zasadność wcześniejszej przebudowy sieci wodociągowej na osiedlu.

Wykonany został projekt budowy nowego rurociągu wody wraz z przyłączami na osiedlu Piastowskim w ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie. Przyłącza na działkach prywatnych i należących do wspólnot mieszkaniowych będą wymieniane po trasie istniejących, w ramach remontu jako odrębne zadanie.. Istniejąca sieć wodociągowa stalowa o średnicy DN150 zostanie zastąpiona siecią wodociągową z rur PEHD o średnicy zewnętrznej Dz 160mm.  W związku ze zmianą materiału polepszą się warunki przepływu wody, zmniejszę się straty ciśnienia na przepływie.

Z uwagi na gęste uzbrojenie  terenu w sieci telekomunikacyjne, energetyczne, kanalizacyjne i gazowe  na krótkich odcinkach projektowany wodociąg  zaprojektowano w jezdni parkingu. Na przeważającej długości, tam gdzie było to możliwe nową sieć wodociągową zaprojektowano w chodnikach lub terenach zielonych
Inwestycja będzie realizowana etapami, skoordynowana z robotami drogowymi.

Projekt cz. 1 - zobacz

Projekt cz. 2 - zobacz

Z uwagi na zakres robót drogowych zadanie pn „ Budowa sieci wodociągowej w ulicy Grota Roweckiego” zostało podzielone na dwa etapy:

  • Etap I obejmujący sieć wodociągową w ulicy Grota Roweckiego, od włączenia w  ulicy Okulickiego do  połączenia z istniejącym, nowym wodociągiem na wysokości ulicy Bolesława Krzywoustego. Długość projektowanej sieci w etapie I -  L= 651,0m
  • Etap II obejmujący sieć wodociągową w ulicy Grota Roweckiego od ulicy Bolesława Krzywoustego do węzła wodociągowego przy ulicy Grunwaldzkiej oraz następnie do połączenia z  rurociągiem wykonanym w etapie I na wysokości budynku nr3. Długość projektowanej sieci w etapie II -  L= 554,0m«

Aktualności

Kanalizacja dla Pławnej

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap Ia oraz wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów”.więcej...

Ścieki już bez dopłaty

Od dnia 01.01.2021r. przestaje obowiązywać dopłata ze strony Gminy Strzelin do taryfy za odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych (Grupa OŚ1).więcej...

Wymień stary wodomierz

Przypominamy o konieczności wymiany do końca roku wodomierzy podliczników, których ważność legalizacji kończy się z dniem 31.12.2020r.więcej...

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do podawania odczytu wodomierzy telefonicznie, smsem lub mailowo.więcej...

Przerwy w dostawach wody

W piątek 20 listopada, wystapią przerwy w dostawach wody na ul. Królowej Jadwigi oraz Bolka I Świdnickiegowięcej...