ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Nowe taryfy od 1 czerwca

Dyrektor RZGW we Wrocławiu ogłosił zatwierdzoną taryfę ZWiK w Strzelinie, która będzie obowiązywać przez najbliższe 3 lata. Rada Miejska Strzelina podjęła też uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 maja 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłosił zatwierdzoną taryfę ZWiK w Strzelinie, która będzie obowiązywać przez najbliższe 3 lata. Taryfa wchodzi w życie w dniu 01 czerwca 2018 r.

Treść ogłoszonej decyzji wraz z zatwierdzoną taryfą

Jednocześnie informujemy, że Rada Miejska Strzelina w dniu 24.04.2018 roku, podjęła uchwałę nr XLV/611/18 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Strzelin na okres od dnia 01.05.2018 do 31.12.2018 roku.

Uchwała Rady Miejskiej Strzelina z dnia 24.04.2018r. nr XLV/611/18

W świetle przedmiotowej uchwały ustalono dopłatę do ceny ścieków, uiszczanej przez odbiorców zaliczanych do grupy taryfowej OŚ1 gospodarstwa domowe w wysokości 1,50 zł netto do każdego m3 ścieków na  okres od 1 maja 2018 r do 31 grudnia 2018r.

Oto jak przedstawia się taryfa za ścieki, obowiązująca od dnia 01 czerwca do 31 grudnia  2018 roku uwzględniająca dopłaty wynikające z uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr XLV/611/18  z dnia 24.04.2018 roku dla grupy taryfowej OŚ 1:
«

Aktualności

Kanalizacja dla Pławnej

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap Ia oraz wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów”.więcej...

Ścieki już bez dopłaty

Od dnia 01.01.2021r. przestaje obowiązywać dopłata ze strony Gminy Strzelin do taryfy za odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych (Grupa OŚ1).więcej...

Wymień stary wodomierz

Przypominamy o konieczności wymiany do końca roku wodomierzy podliczników, których ważność legalizacji kończy się z dniem 31.12.2020r.więcej...

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do podawania odczytu wodomierzy telefonicznie, smsem lub mailowo.więcej...

Przerwy w dostawach wody

W piątek 20 listopada, wystapią przerwy w dostawach wody na ul. Królowej Jadwigi oraz Bolka I Świdnickiegowięcej...