ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Nowe taryfy od 1 czerwca

Dyrektor RZGW we Wrocławiu ogłosił zatwierdzoną taryfę ZWiK w Strzelinie, która będzie obowiązywać przez najbliższe 3 lata. Rada Miejska Strzelina podjęła też uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 maja 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłosił zatwierdzoną taryfę ZWiK w Strzelinie, która będzie obowiązywać przez najbliższe 3 lata. Taryfa wchodzi w życie w dniu 01 czerwca 2018 r.

Treść ogłoszonej decyzji wraz z zatwierdzoną taryfą

Jednocześnie informujemy, że Rada Miejska Strzelina w dniu 24.04.2018 roku, podjęła uchwałę nr XLV/611/18 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Strzelin na okres od dnia 01.05.2018 do 31.12.2018 roku.

Uchwała Rady Miejskiej Strzelina z dnia 24.04.2018r. nr XLV/611/18

W świetle przedmiotowej uchwały ustalono dopłatę do ceny ścieków, uiszczanej przez odbiorców zaliczanych do grupy taryfowej OŚ1 gospodarstwa domowe w wysokości 1,50 zł netto do każdego m3 ścieków na  okres od 1 maja 2018 r do 31 grudnia 2018r.

Oto jak przedstawia się taryfa za ścieki, obowiązująca od dnia 01 czerwca do 31 grudnia  2018 roku uwzględniająca dopłaty wynikające z uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr XLV/611/18  z dnia 24.04.2018 roku dla grupy taryfowej OŚ 1:
«

Aktualności

Sprzedajemy podnośnik koszowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie ogłasza sprzedaż pojazdu marki STAR 200 podnośnik koszowy Bumar Koszalin typ P184H
więcej...

Kanalizacja dla Pławnej etap Ia

Rozpoczęliśmy opracowanie wniosku  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, o dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pławna- Trześnia etap Ia” w ramach programu priorytowego – Ochrona Wód.
więcej...

Budowa wodociagu w ul. Grota Roweckiego

W czerwcu rozpoczynamy budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie
więcej...

Trochę wody dla ochłody

Tradycyjnie już, wraz z pierwszymi upałami, strzeliński ZWiK zamontował na Rynku kurtynę wodną, by choć trochę ulżyć przechodniom w przetrwaniu wysokiej temperatury.
więcej...

Nowe taryfy od 1 czerwca

Dyrektor RZGW we Wrocławiu ogłosił zatwierdzoną taryfę ZWiK w Strzelinie, która będzie obowiązywać przez najbliższe 3 lata. Rada Miejska Strzelina podjęła też uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy.
więcej...