ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Remont wodociągu w ulicy Floriana

W związku z pracami budowlanymi zmienia się organizacja ruchu na ul. Floriana. Prosimy o wyrozumiałość.         Od poniedziałku 14 maja rozpoczną się prace związane z wymianą sieci wodociągowej w ulicy Floriana w Strzelinie. Przewiduje się, że będą trwały około 3 tygodnie. Roboty poprzedzają planowany remont nawierzchni tej ulicy.

W związku z rozpoczynającymi się pracami zmianie  ulegnie organizacja ruchu. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia licząc na Państwa wyrozumiałość i współpracę.  Jednocześnie prosimy o nieparkowanie samochodów w obrębie prowadzonych prac.
 
Poniżej zamieszczamy plany kolejnych etapów zmian oraz oznakowania.

1. Stan obecny

2. Etap I

3. Etap II

4. Etap III

5. Etap IV

6. Etap V«

Aktualności

Kanalizacja dla Pławnej

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap Ia oraz wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów”.więcej...

Ścieki już bez dopłaty

Od dnia 01.01.2021r. przestaje obowiązywać dopłata ze strony Gminy Strzelin do taryfy za odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych (Grupa OŚ1).więcej...

Wymień stary wodomierz

Przypominamy o konieczności wymiany do końca roku wodomierzy podliczników, których ważność legalizacji kończy się z dniem 31.12.2020r.więcej...

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do podawania odczytu wodomierzy telefonicznie, smsem lub mailowo.więcej...

Przerwy w dostawach wody

W piątek 20 listopada, wystapią przerwy w dostawach wody na ul. Królowej Jadwigi oraz Bolka I Świdnickiegowięcej...