ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Renowacja kanałów w Rynku

Rozpoczęły się prace związane z renowacją kanału sanitarnego w ciągu pieszym pierzei południowej RynkuRenowacja prowadzona jest w technologii bezwykopowej, metodą rękawa epoksydowego. Do istniejących kanałów sanitarnych od ulicy Wodnej do Floriana wprowadzony będzie rękaw epoksydowy o łącznej długości około 96 mb. Renowacja kanału polega na utworzeniu na jego wewnętrznej powierzchni wykładziny wykonanej z rury nasączonej żywicą, dopasowanej do kształtu remontowanego kanału.Utwardzona wykładzina pełni rolę zastępczego przewodu i pokryje istniejące  pęknięcia, uszczelni kanał oraz zapobiegnie infiltracji wód gruntowych oraz eksfiltracji ścieków. Kanał poddawany renowacji będzie uprzednio dokładnie oczyszczony.Przewiduje się, że prace będą trwały do 27 października br. Wykonawcą robót jest firma z terenu Oławy PHU TECH-KAN Grażyna Wojciechowska.

Jednocześnie przepraszamy za ewentualne utrudnienia wynikające z remontu i  liczymy na Państwa wyrozumiałość i cierpliwość.«

Aktualności

Kanalizacja dla Pławnej

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap Ia oraz wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów”.więcej...

Ścieki już bez dopłaty

Od dnia 01.01.2021r. przestaje obowiązywać dopłata ze strony Gminy Strzelin do taryfy za odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych (Grupa OŚ1).więcej...

Wymień stary wodomierz

Przypominamy o konieczności wymiany do końca roku wodomierzy podliczników, których ważność legalizacji kończy się z dniem 31.12.2020r.więcej...

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do podawania odczytu wodomierzy telefonicznie, smsem lub mailowo.więcej...

Przerwy w dostawach wody

W piątek 20 listopada, wystapią przerwy w dostawach wody na ul. Królowej Jadwigi oraz Bolka I Świdnickiegowięcej...