ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Renowacja kanałów w Rynku

Rozpoczęły się prace związane z renowacją kanału sanitarnego w ciągu pieszym pierzei południowej RynkuRenowacja prowadzona jest w technologii bezwykopowej, metodą rękawa epoksydowego. Do istniejących kanałów sanitarnych od ulicy Wodnej do Floriana wprowadzony będzie rękaw epoksydowy o łącznej długości około 96 mb. Renowacja kanału polega na utworzeniu na jego wewnętrznej powierzchni wykładziny wykonanej z rury nasączonej żywicą, dopasowanej do kształtu remontowanego kanału.Utwardzona wykładzina pełni rolę zastępczego przewodu i pokryje istniejące  pęknięcia, uszczelni kanał oraz zapobiegnie infiltracji wód gruntowych oraz eksfiltracji ścieków. Kanał poddawany renowacji będzie uprzednio dokładnie oczyszczony.Przewiduje się, że prace będą trwały do 27 października br. Wykonawcą robót jest firma z terenu Oławy PHU TECH-KAN Grażyna Wojciechowska.

Jednocześnie przepraszamy za ewentualne utrudnienia wynikające z remontu i  liczymy na Państwa wyrozumiałość i cierpliwość.«

Aktualności

Wodny aerozol dla ochłody

Dla wytchnienia przed upałami ponownie montujemy kurtynę wodną na strzelińskim Rynku.więcej...

Awaria usunięta

W związku z pracami na sieci wodociągowej w Strzelinie po awarii w dniu wczorajszym tj. 30.05.2019 r., wystąpiło okresowe pogorszenie jakości wody w różnych rejonach.więcej...

Nowe taryfy od 1 czerwca

Przypominamy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dniem 1 czerwca 2019r. zmieniają się taryfy ZWiK w Strzelinie.więcej...

Uwaga - przerwy w dostawach wody

W związku z budową sieci wodociągowej, w dniu 11 marca br. wystapią przerwy w dostawach wody dla ul. Energetyków i Pęcza.
więcej...

Sprzedajemy podnośnik koszowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie ogłasza sprzedaż pojazdu marki STAR 200 podnośnik koszowy Bumar Koszalin typ P184H
więcej...