ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Sprawa ostatecznie zakończona

Wyrok 2 lat pozbawienia wolności i naprawienie szkody za przestępstwo przywłaszczenia usłyszała była pracownica ZWiK-u, działająca na szkodę swego zakładu pracy.Ostateczny sądowy finał znalazła sprawa, która przed dwoma laty zbulwersowała lokalną społeczność, bo dotyczyła przywłaszczenia pieniędzy na szkodę strzelińskiego ZWiK-u przez pracownika zakładu. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie od Klientów opłat za rachunki przywłaszczała wpłaty wprowadzając jednocześnie do systemu nieprawdziwe dane. Sprawą ujawnioną przez nadzór księgowy zajęła się policja, po czym zebrany materiał dowodowy pozwolił na skierowanie przez prokuraturę aktu oskarżenia do sądu.

Była pracownica strzelińskich wodociągów przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów dobrowolnie poddając się karze. Sąd wymierzył jej za to 2 lata pozbawienia wolności zawieszając warunkowo wykonanie kary na 3 letni okres próby. Jednocześnie została zobowiązana do naprawienia wyrządzonej szkody na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie. Wysokość szkody określono na kwotę przeszło 176 tys. zł. Wyrok sądu jest prawomocny.

 

 «

Aktualności

Kanalizacja dla Pławnej

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap Ia oraz wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów”.więcej...

Ścieki już bez dopłaty

Od dnia 01.01.2021r. przestaje obowiązywać dopłata ze strony Gminy Strzelin do taryfy za odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych (Grupa OŚ1).więcej...

Wymień stary wodomierz

Przypominamy o konieczności wymiany do końca roku wodomierzy podliczników, których ważność legalizacji kończy się z dniem 31.12.2020r.więcej...

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do podawania odczytu wodomierzy telefonicznie, smsem lub mailowo.więcej...

Przerwy w dostawach wody

W piątek 20 listopada, wystapią przerwy w dostawach wody na ul. Królowej Jadwigi oraz Bolka I Świdnickiegowięcej...