ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Ceny wody już nie straszą

Co roku w całym kraju zakłady wodociągowe zmieniają ceny swoich usług. W odróżnieniu od mieszkańców wielu dolnośląskich gmin Klienci strzelińskiego ZWiK-u po raz kolejny nie odczują podwyżki, bo cena metra sześciennego wody zmienia się nieznacznie. Co ważniejsze, obecnie cena naszej wody jest jedną z niższych w województwie.



Zmiany ceny wody były u nas od lat bardzo nośnym tematem politycznych rozgrywek. Do dzisiaj wielu mieszkańców nadal uważa, ze strzelińska woda należy do najdroższych, bo mało kto zadaje sobie trudu, aby porównać taryfy dolnośląskich zakładów wodociągowych. A tutaj okazuje się, że przy wartości 3,24 zł netto, która zacznie obowiązywać od 1 maja br. jest to znacznie poniżej dolnośląskiej średniej wynoszącej około 4,92 zł. Najwyższe stawki sięgają 12, a nawet ponad 20 złotych za metr sześcienny. Oczywiście ceny ścieków nie mamy najniższej, ale po pierwsze i tak daleko nam do liderów rankingu tj. stawki trzykrotnie wyższej, po drugie mamy już za sobą realizację najtrudniejszego zadania inwestycyjnego w zakresie sanitarno-inżynieryjnym, czyli budowę kanalizacji gminnej. Kiedy inne gminy dopiero stoją przed tym obowiązkowym wyzwaniem, my już wiemy, że ceny ścieków są u nas dużo niższe niż przewidywano jeszcze przed 2010 rokiem, kiedy inwestycję planowano.

(Tu znajdziesz nowe taryfy, które będą obowiązywać od 1 maja 2016 roku)

Uzyskanie takich efektów nie było jednak łatwe, gdyż wymagało i nadal wymaga podejmowania bardzo przemyślanych, perspektywicznych decyzji nie zawsze wygodnych medialnie. Jesteśmy jedną z nielicznych dolnośląskich gmin, które w sposób racjonalny wykonały juz zadanie kanalizacyjne. Przypomnijmy, że wartość budowy sieci kanalizacji wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu, wyniosła ponad  80 milionów złotych. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował: budowę prawie 62 km sieci kanalizacyjnej, ponad 11 km sieci wodociągowej, 18 przepompowni ścieków wraz z systemem automatyki i sterowania, budowę instalacji do suszenia osadów i wymianę urządzeń sterujących i pomiarowych w oczyszczalni.

Jednak budowa kanalizacji to nie jedyna inwestycja realizowana przez ZWiK w ostatnich latach. Wystarczy choćby wymienić zadania wykonane w samym tylko 2015 roku, aby poznać skalę tych przedsięwzięć.



Renowacja kanałów kanalizacji sanitarnej w Strzelinie polegała na bezwykopowej renowacji istniejących kanałów ściekowych w ulicach Bolka Świdnickiego, Kilińskiego, Sienkiewicza i Wojska Polskiego w Strzelinie. Zastosowano technologię wykonania renowacji kanału w oparciu o rękaw z żywic poliestrowych, natomiast studni kanalizacyjnych przy pomocy chemii budowlanej. Utwardzona wykładzina pełni rolę zastępczego kanału, wzmacnia pęknięcia, wypełnia ubytki, uszczelnia kanał i zapobiega infiltracji wód i eksfiltracji ścieków.  Zakres prac renowacyjnych był bardzo szeroki. Objął między innymi płukanie i czyszczenie studni, uzupełnienie ubytków, zlikwidowanie nieszczelności i pokrycie ścian środkiem chemicznym, wymianę wszystkich stopni złazowych lub klamer, uszczelnienie studni wraz z włączeniami kanałów bocznych i przyłączy kanalizacyjnych, wymianę kinet oraz regulację i wymianę włazów. Przedsięwzięcie realizowano metodą bezwykopową, pozwalającą wyremontować kanały bez konieczności niszczenia jezdni i chodników Warto zwrócić uwagę na zdecydowanie mniejsze uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników dróg. Zakres rzeczowy zadania to prawie 2500 metrów nowych kanałów i remont 54 studni. Wartość zadania netto: 2 492 842,00 zł w tym 1 252 771,12 zł dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.



W 2015 roku przeprowadzono modernizację systemu napowietrzania  reaktorów biologicznych na oczyszczalni ścieków. Inwestycja polegała na zmodernizowaniu istniejącego rurociągu sprężonego powietrza do nowego systemu napowietrzania. Nowe ruszty napowietrzające w reaktorach wykonane zostały na bazie dyfuzorów drobnopęcherzykowych. To dwa komplety dyfuzorów, z których każdy przyjmuje całkowite obciążenie procesu. Oczyszczalnia została wyposażona w cztery nowe mieszadła, po dwa w każdej komorze denitryfikacji. Zamontowano trzy nowe dmuchawy które są sercem zmodernizowanego systemu.  Dmuchawy pracują ze wspólnym kolektorem, na którym umieszczono transmiter ciśnienia połączony z układem sterowania dmuchawami. Jednocześnie przeprowadzono niezbędne prace renowacyjne w komorach reaktorów,  polegające na naprawie powierzchni betonowych, podniesieniu przegród w odpływie z komory nitryfikacji i montażu wyposażenia technologicznego. Modernizacja systemu napowietrzania zapewniła ustabilizowanie parametrów procesowych reaktora oraz uporządkowała hydraulikę komór napowietrzania co pozytywnie wpływa na  optymalizację pracy oczyszczalni. Poprawiły się parametry oczyszczonych ścieków, a także zmniejszyła energochłonność całego systemu. Koszty zadania netto wyniosły 3.150282,61 zł z czego pozyskane przez ZWiK dofinansowanie z Funduszu Spójności to 1.597.911,56 zł.


Realizowany w roku 2015 projekt budowy podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, to kontynuacja działań prowadzonych z powodzeniem przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie kolejny już rok. Poprzedni etap projektu spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców liczących na uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania i pomocy w wykonaniu przyłącza. Tegoroczna propozycja ZWiK-u dla mieszkańców zainteresowanych podłączeniem do kanalizacji sanitarnej, to bezpłatny projekt, dofinansowanie prawie połowy kosztów oraz niskooprocentowana pożyczka. Inwestycja polegała na wykonaniu podłączeń do budynków mieszkalnych następujących miejscowości: Kuropatnik, Kuropatnik Kaczerki, Gęsiniec, Biały Kościół, Strzegów oraz Strzelin. Łącznie wykonano 53 przyłącza o długości 700 mb. Mieszkańcy otrzymali bezpłatną dokumentację techniczną, 45 % bezzwrotnego dofinansowania kosztów budowy oraz gwarantowaną preferencyjną pożyczkę w wysokości 45 %. Zatem osoby wykonujące przyłącze zapłaciły jedynie 10 % kosztów robót po ich zakończeniu. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła 111 191,24 zł, z czego 100 072, 12 zł pozyskano dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Skorzystali na tym nie tylko mieszkańcy gminy, dla których było to tańsze i wygodniejsze niż wykonanie przyłącza we własnym zakresie, ale także w oczywisty sposób środowisko naturalne, bo łącznie ponad 100 tysięcy m³ dodatkowych ścieków rocznie trafiać będzie do oczyszczalni ścieków w Chociwelu.

Pozyskanie przez ZWiK dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, pozwoliło zrealizować kolejne nadanie inwestycyjne, jakim była budowa kanalizacji sanitarnej w Kuropatniku – Kaczerki. Zakres projektu obejmował wykonanie infrastruktury technicznej w postaci przepompowni ścieków oraz kanałów sanitarnych grawitacyjnego i tłocznego o długości ponad 2,5 kilometra. Inwestycja została zrealizowana przy znacznym udziale środków zewnętrznych – na poziomie 75 % kosztów kwalifikowanych. Koszt zadania wyniósł 1 507 867 zł zaś pozyskane dofinansowanie to 919 431 zł. Korzystając z doświadczenia nabytego przy poprzednich przedsięwzięciach kanalizacyjnych mieszkańcom Kaczerek zaproponowano pomoc w postaci wykonania projektów na koszt Gminy Strzelin, a także dofinansowania budowy przyłączy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W ulicy Szybalskiego w Strzelinie wybudowano nową sieć wodociągową, rozwiązując trwające od dłuższego czasu problemy powstałe po przekazaniu przez poprzedniego właściciela całej infrastruktury ulicy mieszkańcom. Stara sieć była nie tylko awaryjna, ale tez nieszczelna, przez co powodowała konieczność solidarnego płacenia za straty wody. Niestety wodociąg nie należał do gminy, zatem nie mógł być obsługiwany przez tutejszy Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Wykonano tam nową, miejską sieć wodociągową  o łącznej długości ponad 400 metrów. Ponadto wybudowano  przyłącza oraz sieć hydrantów ppoż. Koszty inwestycji wykonanej w całości przez ZWiK wyniosły około 75 000 zł  Jednocześnie stara sieć została całkowicie odłączona i nie będzie już sprawiać problemu. Pozwoliło to również na indywidualne rozliczanie mieszkańców ulicy Szybalskiego bez konieczności rozliczania zbiorczego rachunku.


Powiecie Państwo, że ZWiK chwali się wynikami swej pracy. W istocie jest się czym pochwalić, jednak dopiero poznanie ilości i wielkości realizowanych zadań przy jednoczesnej konieczności codziennej obsługi i utrzymania w sprawności całej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pozwala zrozumieć jak trudnym i kosztownym przedsięwzięciem jest z pozoru proste zapewnienie dostaw wody i odbiór ścieków.



Przy obchodzonym niedawno, bo 22 marca, Światowym Dniu Wody powtarzano wielokrotnie, że woda pitna jest materiałem deficytowym, który należy chronić, cenić i szanować. W wielu regionach jej pozyskanie jest nie tylko trudne, ale i bardzo kosztowne. Czy jednak zastanawiamy się nad tym kupując w markecie butelkę wody płacąc powiedzmy – 1 zł za litr ? Metr sześcienny wody to 1000 butelek zatem zapłacimy za nie aż 1000 zł. Za ta samą ilość wody z kranu płacimy 3,50 zł przy minimalnej lub żadnej różnicy w jakości wody. Pamiętajmy o tym kiedy następnym razem usłyszymy o drogiej wodzie.




«

Aktualności

Planowane przerwy w dostawach wody

We wtorek 23 listopada wystąpią przerwy w dostawach wody na ulicach: Norwida, Asnyka, Staszica, Michała Archanioła i Kościelnej.więcej...

Pracuj z nami - nowe oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania z nowymi ofertami pracy w ZWiKuwięcej...

Remontujemy wodociąg na Łokietka

W środę utrudnienia dla mieszkańców ulic: Krzywoustego, Poniatowskiego, Westerplatte, Łokietka, Grunwaldzka, Chrobrego, Żwirki i Wigury.więcej...

Zapraszamy na rajd

Zapraszamy do udziału w polsko-czeskim rajdzie rowerowym zakończonym piknikiem rodzinnym w dniu 7 sierpnia.
więcej...

Prosimy nie podlewaj

Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Strzelin o zaprzestanie podlewania ogrodów, napełniania basenów   więcej...