ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Podatek można odzyskać

Mieszkańcy Gminy Strzelin, którzy w roku 2014 skorzystali z dofinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych, mogą odzyskać zapłacony z tego tytułu podatek.


Minister Finansów przychylił się do wcześniejszego stanowiska Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wydając zmianę interpretacji indywidualnej – decyzja nr DD3.8222.2.447.2015 MCA z dnia  04.12.2015 roku. Dzięki temu mieszkańcy Gminy Strzelin, którzy w roku 2014 skorzystali z dofinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu pn. „Budowa podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzelin”, realizowanego w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, mogą odzyskać zapłacony z tego tytułu podatek.

Treść zmiany interpretacji indywidualnej znajdziesz tutaj

Projekt inwestycyjny pn. „Budowa podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzelin”, realizowany w latach 2013-2014 z dofinansowaniem NFOŚiGW w Warszawie , był pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem strzelińskiego ZWiK-u. Właściciele posesji, którzy skorzystali z propozycji, otrzymali dotację w wysokości 45 % kosztów kwalifikowanych budowy podłączenia do kanalizacji sanitarnej. ZWiK Strzelin zgodnie z wydanymi decyzjami (interpretacji indywidualnej) przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (organu upoważnionego do interpretacji w imieniu Ministra Finansów ) nr IL.PP1/443-425/13-2/MK z 12.08.2013 roku oraz nr ILPB1/415 -597/13-3 /AMN z 19.08.2013 roku zobowiązany był do wystawienia PIT-8C za rok 2014 dla wszystkich mieszkańców, którzy wzięli udział w projekcie w związku z uzyskanym przychodem w postaci dotacji do wybudowanych przyłączy.

Jak wynika z otrzymanej w grudniu ub. roku zmiany interpretacji indywidualnej Ministra Finansów, ZWiK w Strzelinie nie miał jednak obowiązku wystawiania PIT-8C za rok 2014 w związku z uzyskanym przychodem w postaci dotacji do wybudowanych przyłączy, ponieważ: „osoby fizyczne – w związku z realizacja przez ZWiK przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłączy kanalizacyjnych, dofinansowanego ze środków NFOŚiGW – nie uzyskują dochodu (przychodu), w tym nieodpłatnych świadczeń, w rozumieniu przepisów ustawy PIT”. Decyzja Ministra Finansów zmienia tym samym poprzednią interpretację, która zobowiązywała ZWiK do wystawiania PIT-8C.

W związku z uzyskaniem zmiany interpretacji przepisów podatkowych, do końca lutego br. ZWiK przygotuje oraz dostarczy do wszystkich osób  informacje PIT-8C – czyli korekty za 2014 rok, które obniżą przychód z tytułu wybudowanego przyłącza do wartości 0zł. Dzięki temu mieszkańcy, którzy w roku 2014 rozliczyli w zeznaniach rocznych do Urzędu Skarbowego przychód z tytułu wybudowanego przyłącza i wykazali podatek z tego tytułu mają prawo w terminie ustawowym sporządzić korektę zeznania za rok 2014 oraz odzyskać zapłacony podatek.

Na korektę zeznania podatkowego mamy 5 lat liczonych od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że na korektę zeznania składanego za 2014 rok mamy czas do końca 2020 roku.

Uzyskana interpretacja oznacza również, że mieszkańcy Gminy Strzelin , którzy skorzystali z dofinansowania budowy podłączeń do kanalizacji sanitarnej w ramach kolejnego, zakończonego w 2015 roku projektu pn. „Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Strzelinie” z dofinansowaniem  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, nie będą już musieli rozliczać otrzymanej dotacji z Urzędem Skarbowym. Natomiast ZWiK Strzelin nie będzie wystawiał  informacji PIT-8C. Oznacza to w praktyce  niższy koszt budowy przyłącza.«

Aktualności

Wodny aerozol dla ochłody

Dla wytchnienia przed upałami ponownie montujemy kurtynę wodną na strzelińskim Rynku.więcej...

Awaria usunięta

W związku z pracami na sieci wodociągowej w Strzelinie po awarii w dniu wczorajszym tj. 30.05.2019 r., wystąpiło okresowe pogorszenie jakości wody w różnych rejonach.więcej...

Nowe taryfy od 1 czerwca

Przypominamy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dniem 1 czerwca 2019r. zmieniają się taryfy ZWiK w Strzelinie.więcej...

Uwaga - przerwy w dostawach wody

W związku z budową sieci wodociągowej, w dniu 11 marca br. wystapią przerwy w dostawach wody dla ul. Energetyków i Pęcza.
więcej...

Sprzedajemy podnośnik koszowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie ogłasza sprzedaż pojazdu marki STAR 200 podnośnik koszowy Bumar Koszalin typ P184H
więcej...