ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Inwestycja zakończona

Kolejny etap podłączeń do kanalizacji sanitarnej zakończony. Wykonano 53 podłączenia przy wsparciu finansowym NFOŚiGW we Wrocławiu.Zakończyliśmy zadanie pn. „Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Strzelinie” realizowanego w ramach programu priorytetowego wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej

W ramach inwestycji wykonano podłączenia 53 budynków do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzelin, Kuropatnik, Gęsiniec, Strzegów, Biały Kościół. Długość wykonanych podłączeń 698,84 m. Wykonawcą zadania był Zakład Instalacji Sanitarnych, c.o. i gaz Didyk Andrzej z siedzibą w Zielęcicach ul. Rzemieślnicza 12 wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Wartość zadania wyniosła 144 387,83 zł brutto. Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę wynosi 60 miesięcy. Funkcje inspektora nadzoru nad wykonywanymi robotami pełniła firma: Pracownia Projektowo-Usługowa Florsanit, Agnieszka Marks-Pękała z Wrocławia.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  Zasady finansowania przedsięwzięcia  oraz sposób jego rozliczania zostały określone w zawartych umowach z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie:

  • w formie dotacji (45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia) umowa nr 354/D/OW/WR/2015 z dnia 18.12.2015r. na kwotę 58 856,29 zł.
  • w formie pożyczki (45% kosztów  kwalifikowanych przedsięwzięcia)umowa nr 353/P/OW/WR/2015 z 18.12.2015r. na kwotę 58 856,29 zł.
Pozostałe 10% kosztów przedsięwzięcia  jest pokrywane przez beneficjentów końcowych  tj. właścicieli podłączanych posesji.«

Aktualności

Uwaga - przerwy w dostawach wody

W związku z budową sieci wodociągowej, w dniu 11 marca br. wystapią przerwy w dostawach wody dla ul. Energetyków i Pęcza.
więcej...

Sprzedajemy podnośnik koszowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie ogłasza sprzedaż pojazdu marki STAR 200 podnośnik koszowy Bumar Koszalin typ P184H
więcej...

Kanalizacja dla Pławnej etap Ia

Rozpoczęliśmy opracowanie wniosku  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, o dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pławna- Trześnia etap Ia” w ramach programu priorytowego – Ochrona Wód.
więcej...

Budowa wodociagu w ul. Grota Roweckiego

W czerwcu rozpoczynamy budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie
więcej...

Trochę wody dla ochłody

Tradycyjnie już, wraz z pierwszymi upałami, strzeliński ZWiK zamontował na Rynku kurtynę wodną, by choć trochę ulżyć przechodniom w przetrwaniu wysokiej temperatury.
więcej...