ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Inwestycja zakończona

Kolejny etap podłączeń do kanalizacji sanitarnej zakończony. Wykonano 53 podłączenia przy wsparciu finansowym NFOŚiGW we Wrocławiu.Zakończyliśmy zadanie pn. „Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Strzelinie” realizowanego w ramach programu priorytetowego wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej

W ramach inwestycji wykonano podłączenia 53 budynków do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzelin, Kuropatnik, Gęsiniec, Strzegów, Biały Kościół. Długość wykonanych podłączeń 698,84 m. Wykonawcą zadania był Zakład Instalacji Sanitarnych, c.o. i gaz Didyk Andrzej z siedzibą w Zielęcicach ul. Rzemieślnicza 12 wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Wartość zadania wyniosła 144 387,83 zł brutto. Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę wynosi 60 miesięcy. Funkcje inspektora nadzoru nad wykonywanymi robotami pełniła firma: Pracownia Projektowo-Usługowa Florsanit, Agnieszka Marks-Pękała z Wrocławia.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  Zasady finansowania przedsięwzięcia  oraz sposób jego rozliczania zostały określone w zawartych umowach z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie:

  • w formie dotacji (45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia) umowa nr 354/D/OW/WR/2015 z dnia 18.12.2015r. na kwotę 58 856,29 zł.
  • w formie pożyczki (45% kosztów  kwalifikowanych przedsięwzięcia)umowa nr 353/P/OW/WR/2015 z 18.12.2015r. na kwotę 58 856,29 zł.
Pozostałe 10% kosztów przedsięwzięcia  jest pokrywane przez beneficjentów końcowych  tj. właścicieli podłączanych posesji.«

Aktualności

Wodny aerozol dla ochłody

Dla wytchnienia przed upałami ponownie montujemy kurtynę wodną na strzelińskim Rynku.więcej...

Awaria usunięta

W związku z pracami na sieci wodociągowej w Strzelinie po awarii w dniu wczorajszym tj. 30.05.2019 r., wystąpiło okresowe pogorszenie jakości wody w różnych rejonach.więcej...

Nowe taryfy od 1 czerwca

Przypominamy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dniem 1 czerwca 2019r. zmieniają się taryfy ZWiK w Strzelinie.więcej...

Uwaga - przerwy w dostawach wody

W związku z budową sieci wodociągowej, w dniu 11 marca br. wystapią przerwy w dostawach wody dla ul. Energetyków i Pęcza.
więcej...

Sprzedajemy podnośnik koszowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie ogłasza sprzedaż pojazdu marki STAR 200 podnośnik koszowy Bumar Koszalin typ P184H
więcej...