ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Inwestycja zakończona

Kolejny etap podłączeń do kanalizacji sanitarnej zakończony. Wykonano 53 podłączenia przy wsparciu finansowym NFOŚiGW we Wrocławiu.Zakończyliśmy zadanie pn. „Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Strzelinie” realizowanego w ramach programu priorytetowego wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej

W ramach inwestycji wykonano podłączenia 53 budynków do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzelin, Kuropatnik, Gęsiniec, Strzegów, Biały Kościół. Długość wykonanych podłączeń 698,84 m. Wykonawcą zadania był Zakład Instalacji Sanitarnych, c.o. i gaz Didyk Andrzej z siedzibą w Zielęcicach ul. Rzemieślnicza 12 wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Wartość zadania wyniosła 144 387,83 zł brutto. Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę wynosi 60 miesięcy. Funkcje inspektora nadzoru nad wykonywanymi robotami pełniła firma: Pracownia Projektowo-Usługowa Florsanit, Agnieszka Marks-Pękała z Wrocławia.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  Zasady finansowania przedsięwzięcia  oraz sposób jego rozliczania zostały określone w zawartych umowach z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie:

  • w formie dotacji (45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia) umowa nr 354/D/OW/WR/2015 z dnia 18.12.2015r. na kwotę 58 856,29 zł.
  • w formie pożyczki (45% kosztów  kwalifikowanych przedsięwzięcia)umowa nr 353/P/OW/WR/2015 z 18.12.2015r. na kwotę 58 856,29 zł.
Pozostałe 10% kosztów przedsięwzięcia  jest pokrywane przez beneficjentów końcowych  tj. właścicieli podłączanych posesji.«

Aktualności

Planowane przerwy w dostawach wody

We wtorek 23 listopada wystąpią przerwy w dostawach wody na ulicach: Norwida, Asnyka, Staszica, Michała Archanioła i Kościelnej.więcej...

Pracuj z nami - nowe oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania z nowymi ofertami pracy w ZWiKuwięcej...

Remontujemy wodociąg na Łokietka

W środę utrudnienia dla mieszkańców ulic: Krzywoustego, Poniatowskiego, Westerplatte, Łokietka, Grunwaldzka, Chrobrego, Żwirki i Wigury.więcej...

Zapraszamy na rajd

Zapraszamy do udziału w polsko-czeskim rajdzie rowerowym zakończonym piknikiem rodzinnym w dniu 7 sierpnia.
więcej...

Prosimy nie podlewaj

Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Strzelin o zaprzestanie podlewania ogrodów, napełniania basenów   więcej...