ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Inwestycja zakończona

Kolejny etap podłączeń do kanalizacji sanitarnej zakończony. Wykonano 53 podłączenia przy wsparciu finansowym NFOŚiGW we Wrocławiu.Zakończyliśmy zadanie pn. „Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Strzelinie” realizowanego w ramach programu priorytetowego wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej

W ramach inwestycji wykonano podłączenia 53 budynków do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzelin, Kuropatnik, Gęsiniec, Strzegów, Biały Kościół. Długość wykonanych podłączeń 698,84 m. Wykonawcą zadania był Zakład Instalacji Sanitarnych, c.o. i gaz Didyk Andrzej z siedzibą w Zielęcicach ul. Rzemieślnicza 12 wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Wartość zadania wyniosła 144 387,83 zł brutto. Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę wynosi 60 miesięcy. Funkcje inspektora nadzoru nad wykonywanymi robotami pełniła firma: Pracownia Projektowo-Usługowa Florsanit, Agnieszka Marks-Pękała z Wrocławia.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  Zasady finansowania przedsięwzięcia  oraz sposób jego rozliczania zostały określone w zawartych umowach z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie:

  • w formie dotacji (45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia) umowa nr 354/D/OW/WR/2015 z dnia 18.12.2015r. na kwotę 58 856,29 zł.
  • w formie pożyczki (45% kosztów  kwalifikowanych przedsięwzięcia)umowa nr 353/P/OW/WR/2015 z 18.12.2015r. na kwotę 58 856,29 zł.
Pozostałe 10% kosztów przedsięwzięcia  jest pokrywane przez beneficjentów końcowych  tj. właścicieli podłączanych posesji.«

Aktualności

Kanalizacja dla Pławnej

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap Ia oraz wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów”.więcej...

Ścieki już bez dopłaty

Od dnia 01.01.2021r. przestaje obowiązywać dopłata ze strony Gminy Strzelin do taryfy za odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych (Grupa OŚ1).więcej...

Wymień stary wodomierz

Przypominamy o konieczności wymiany do końca roku wodomierzy podliczników, których ważność legalizacji kończy się z dniem 31.12.2020r.więcej...

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do podawania odczytu wodomierzy telefonicznie, smsem lub mailowo.więcej...

Przerwy w dostawach wody

W piątek 20 listopada, wystapią przerwy w dostawach wody na ul. Królowej Jadwigi oraz Bolka I Świdnickiegowięcej...