ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Czas na reaktory

Oczyszczalnia ścieków w Chociwelu przechodzi kolejną modernizację. Energooszczędne urządzenia (dmuchawy) zastąpią stare i zużyte, co pozwoli obniżyć koszty technologiczne oczyszczania ścieków.Modernizacja systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków, to kolejny efekt działań strzelińskiego ZWiK-u zmierzających do pozyskiwania środków na rozszerzenie projektu budowy kanalizacji gminnej o nowe inwestycje. Dzięki pozytywnej opinii Ministerstwa Środowiska przeprowadzana jest aktualnie  modernizacja systemu napowietrzania  reaktorów biologicznych na oczyszczalni ścieków w Chociwelu. W ramach przedsięwzięcia wymienione zostaną przede wszystkim dmuchawy , zostanie wykonana praktyczne nowa instalacja napowietrzania wraz z kompleksową wymianą dyfuzorów. Jednocześnie przeprowadzane są niezbędne prace renowacyjne w komorach reaktorów.  Polegają one na naprawie powierzchni betonowych reaktorów, podniesieniu przegród w odpływie z komory nitryfikacji i montażu wyposażenia technologicznego w tym montażu nowych oraz regulacji istniejących mieszadeł ścieków. Zapewni to ustabilizowanie parametrów procesowych reaktora oraz pozwoli na pełne uporządkowanie hydrauliki komór napowietrzania co pozytywnie wpłynie na  optymalizację pracy oczyszczalni.

– Modernizacja ważna jest przede wszystkim z dwóch powodów – wyjaśnia prezes ZWiK-u Stanisław Klimaszewski – Po pierwsze istniejące urządzenia  są bardzo wyeksploatowane, pracują już od prawie 20 lat i zagrożenie awarią zmusza do ich wymiany. Po drugie, są energochłonne i powodują istotne koszty oczyszczania ścieków. Inwestycja poprawi proces oczyszczania ścieków, a jednocześnie pozwoli zużywać znacznie mniej energii, bo nowoczesne urządzenia są w porównaniu z poprzednimi bardzo oszczędne. Tym samym w znaczący sposób ograniczymy koszty oczyszczania i jest to ze strony ZWiK-u bardzo przemyślany krok zmierzający do utrzymywania rozsądnego poziomu taryf dla naszych Klientów. Obecne urządzenia znajdują się w ciągłej eksploatacji od roku 1996 i konieczność ich ciągłych remontów podnosi tylko koszty eksploatacji.Wykonawcę robót wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Modernizację przeprowadza spółka Miko-Tech z Łazisk Dolnych, która zobowiązała się zrealizować prace za kwotę ok 3,5 mln złotych z czego de facto ok. 50% pochodzi ze środków unijnych ( Fundusz Spójności) oraz objąć zadanie gwarancją jakości i rękojmi przez kolejnych 60 miesięcy. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec grudnia br.«

Aktualności

Uwaga - przerwy w dostawach wody

W związku z budową sieci wodociągowej, w dniu 11 marca br. wystapią przerwy w dostawach wody dla ul. Energetyków i Pęcza.
więcej...

Sprzedajemy podnośnik koszowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie ogłasza sprzedaż pojazdu marki STAR 200 podnośnik koszowy Bumar Koszalin typ P184H
więcej...

Kanalizacja dla Pławnej etap Ia

Rozpoczęliśmy opracowanie wniosku  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, o dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pławna- Trześnia etap Ia” w ramach programu priorytowego – Ochrona Wód.
więcej...

Budowa wodociagu w ul. Grota Roweckiego

W czerwcu rozpoczynamy budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie
więcej...

Trochę wody dla ochłody

Tradycyjnie już, wraz z pierwszymi upałami, strzeliński ZWiK zamontował na Rynku kurtynę wodną, by choć trochę ulżyć przechodniom w przetrwaniu wysokiej temperatury.
więcej...