ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Kanały pachnące żywicą

Wykorzystują zdalnie sterowane roboty, ciśnienie wody i wysoką temperaturę. Dzięki nowoczesnej technologii trwa remont strzelińskiej sieci kanalizacyjnej bez konieczności niszczenia nawierzchni jezdni.Po mechanicznym lub hydrodynamicznym oczyszczeniu i wstępnym rozpoznaniu przez miniaturowy pojazd z kamerą, do wnętrza wtłaczany jest ciśnieniem słupa wody, szyty na miarę rękaw, wykonany z tkaniny technicznej nasączonej poliestrową żywicą. Gorące powietrze utwardza żywicę tworząc nowy i bardzo wytrzymały kanał kanalizacji. Następnie przy użyciu specjalistycznego robota poruszającego się kanałem wycinane są otwory do odgałęzień przyłączy. To jedynie uproszczony opis prac jakie wykonywane są właśnie na kilku strzelińskich ulicach przez specjalistów z wrocławskiej firmy TECO sp. z o.o.Renowacja kanałów kanalizacji sanitarnej w Strzelinie to efekt kolejnego przetargu jaki rozstrzygnęliśmy w ramach rozszerzenia największego przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie sanitarno – inżynieryjnym w historii gminy, czyli projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu” – wyjaśnia prezes ZWiK-u Stanisław Klimaszewski. Inwestycja obejmuje kanały w ul. Wojska Polskiego, ul. Sienkiewicza oraz Bolka I Świdnickiego – Kilińskiego. Koszt realizacji opiewa na kwotę blisko 2,5 mln PLN + podatek VAT z czego około połowy będzie pochodziło ze środków unijnych – Funduszu Spójności . Utwardzona wykładzina pełni rolę zastępczego kanału, wzmacnia pęknięcia, wypełnia ubytki, uszczelnia kanał i zapobiega infiltracji wód i eksfiltracji ścieków. Czas był najwyższy, bo większość tych kanałów, to jeszcze poniemieckie rury sprawiające nam i oczywiście mieszkańcom wiele problemów – dodaje.Przedsięwzięcie realizowane jest szeroko stosowaną w Niemczech metodą bezwykopową, pozwalającą nie tylko wyremontować kanały bez konieczności niszczenia jezdni i chodników, ale co równie ważne dużo tańszą niż typowe prace budowlane. Nie sposób również nie zwrócić uwagi na zdecydowanie mniejsze uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników dróg.Zakres prac renowacyjnych jest bardzo szeroki. Obejmuje między innymi płukanie i czyszczenie studni, uzupełnienie ubytków, zlikwidowanie nieszczelności i pokrycie ścian środkiem chemicznym, wymianę wszystkich stopni złazowych lub klamer, uszczelnienie studni wraz z włączeniami kanałów bocznych i przyłączy kanalizacyjnych, wymianę kinet oraz regulację i wymianę włazów. Łącznie wykonanych będzie prawie 2 500 metrów nowych kanałów, a prace trwać będą do końca października br.«

Aktualności

Kanalizacja dla Pławnej

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap Ia oraz wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów”.więcej...

Ścieki już bez dopłaty

Od dnia 01.01.2021r. przestaje obowiązywać dopłata ze strony Gminy Strzelin do taryfy za odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych (Grupa OŚ1).więcej...

Wymień stary wodomierz

Przypominamy o konieczności wymiany do końca roku wodomierzy podliczników, których ważność legalizacji kończy się z dniem 31.12.2020r.więcej...

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do podawania odczytu wodomierzy telefonicznie, smsem lub mailowo.więcej...

Przerwy w dostawach wody

W piątek 20 listopada, wystapią przerwy w dostawach wody na ul. Królowej Jadwigi oraz Bolka I Świdnickiegowięcej...