ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Przyłącze z dofinansowaniem

Bezpłatny projekt, dofinansowanie prawie połowy kosztów oraz niskooprocentowana pożyczka, to kolejna propozycja strzelińskiego ZWiK-u dla mieszkańców zainteresowanych podłączeniem do kanalizacji sanitarnej.

Poprzedni etap projektu pn. „Budowa podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzelin”, spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców liczących na uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania i pomocy w wykonaniu przyłącza. Już po wyłonieniu wykonawcy okazało się, ze koszty robót dla całej grupy zainteresowanych będą niższe niż wstępnie szacowano. Wykonano w ten sposób łącznie 469 przyłączy o długości 7,5 km dla prawie 3 tysięcy mieszkańców, a pozyskana przez ZWiK dotacja wyniosła prawie pół miliona złotych. Skorzystali na tym nie tylko mieszkańcy, dla których było to tańsze i wygodniejsze niż wykonanie przyłącza we własnym zakresie, ale także w oczywisty sposób środowisko naturalne, bo ponad 100 tysięcy m³ dodatkowych ścieków rocznie trafiać będzie do oczyszczalni w Chociwelu.Okazją do przeprowadzenia kolejnego etapu projektu było zakończenie prac przy budowie kanalizacji dla mieszkańców Kaczerek. Dzięki pozyskaniu przed ZWiK kwoty 1 mln 660 tys zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, wykonano infrastrukturę techniczną obejmującą przepompownie ścieków oraz kanały sanitarne grawitacyjne i tłoczne o łącznej długości ponad 2,5 km.
– Zgodnie z zapowiedziami podjęliśmy działania mające na celu pozyskanie kolejnego dofinansowania na budowę przyłączy – mówi prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Stanisław Klimaszewski – zależało nam na tym, aby nowa propozycja była równie korzystna dla mieszkańców i nie dotyczyła wyłącznie Kaczerek czy Kuropatnika, ale wszystkich miejscowości posiadających sieć kanalizacji sanitarnej. Dlatego złożony 30 czerwca wniosek obejmuje dofinansowanie budowy przyłączy w Kaczerkach, Kuropatniku, Białym Kościele, Strzegowie, Gęsińcu i Strzelinie. Mieszkańcy tych miejscowości złożyli wnioski w ramach niedawno zakończonego naboru – wyjaśnia prezes.Mieszkańcy gminy otrzymają w ramach tego etapu pomoc na bardzo podobnych jak poprzednio zasadach. Będzie to poza bezpłatną dokumentacją techniczną także 45 % bezzwrotnego dofinansowania kosztów budowy. Nowością jest gwarantowana preferencyjna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 45 %. Zatem osoby wykonujące przyłącze zapłacą jedynie 10 % kosztów robót po ich zakończeniu, a uzyskaną pożyczką spłacą prawdopodobnie w 12 miesięcznych ratach. Procedura przetargowa na wykonanie prac budowlanych będzie uruchomiona już w lipcu, a w sierpniu plac budowy zostanie przekazany wykonawcy. W założeniu wszystkie prace mają być zakończone w listopadzie br.

Warto przypomnieć, że uzyskanie dofinansowania na budowę przyłączy jest tylko jednym z kilku realizowanych przez ZWiK przedsięwzięć w ramach rozszerzenia zakresu innego, znacznie większego projektu. Mowa tu o największym przedsięwzięciu inwestycyjnym w zakresie sanitarno–inżynieryjnym w historii Gminy realizowane było w latach 2009-2013, czyli Programie pn.: „Budowa kanalizacji w gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu” . Dzięki pozytywnej opinii Ministerstwa Środowiska zakres projektu rozszerzono o dodatkowe zadania. Warto tu wymienić zakup nowoczesnej linii do odwadniania osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków. Zadanie o wartości około 2,5 mln zł, z czego połowę stanowi dofinansowanie pozyskane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zrealizowano pod koniec 2014 roku.Kolejnym znaczącym projektem jest modernizacja systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Chociwelu. Koszt realizacji zadania przewiduje się na poziomie 3,4 mln zł. Zakładany termin realizacji to listopad br.Prawdopodobnie już w lipcu na terenie Strzelina wykonywane będą prace związane z renowacją istniejących kanałów w ulicach: Sienkiewicza, Bolka I Świdnickiego oraz Wojska Polskiego. Będzie to możliwe dzięki pozyskaniu środków z Funduszu Spójności i kanały, których stan techniczny tego wymaga, zostaną wyremontowane, co jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania systemu. Zadanie o wartości 3,5 mln zł przewiduje renowację łącznie 2,5 km odcinków sieci, a przewidywany termin zakończenia prac to październik 2015 roku. – Prace remontowe mogą chwilowo powodować pewne uciążliwości dla mieszkańców tych ulic, czy kierowców, ale postaramy się te niedogodności minimalizować. Jesteśmy także w końcowej fazie wymiany sieci wodociągowej ulicy Szybalskiego, dzięki czemu problem, dawniej pomijany, zostanie wreszcie rozwiązany – zapewnia prezes ZWiK-u.«

Aktualności

Planowane przerwy w dostawach wody

We wtorek 23 listopada wystąpią przerwy w dostawach wody na ulicach: Norwida, Asnyka, Staszica, Michała Archanioła i Kościelnej.więcej...

Pracuj z nami - nowe oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania z nowymi ofertami pracy w ZWiKuwięcej...

Remontujemy wodociąg na Łokietka

W środę utrudnienia dla mieszkańców ulic: Krzywoustego, Poniatowskiego, Westerplatte, Łokietka, Grunwaldzka, Chrobrego, Żwirki i Wigury.więcej...

Zapraszamy na rajd

Zapraszamy do udziału w polsko-czeskim rajdzie rowerowym zakończonym piknikiem rodzinnym w dniu 7 sierpnia.
więcej...

Prosimy nie podlewaj

Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Strzelin o zaprzestanie podlewania ogrodów, napełniania basenów   więcej...