ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Więcej za mniej

Złóż wniosek o budowę przyłącza w ramach dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zgłoszenia będą przyjmowane tylko do końca maja 2015r.

Prawie 3 tysiące mieszkańców gminy Strzelin skorzystało w ubiegłym roku z dofinansowania i pomocy w podłączeniu do systemu kanalizacji w ramach projektu realizowanego przez ZWiK. Poza oczywistą korzyścią ekologiczną efektem może być obniżenie opłat za ścieki.

Wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej byłoby samo w sobie tyleż bezużyteczne co bezpodstawne, bez masowego podłączenia się do systemu mieszkańców gminy. Ma tutaj wprost zastosowanie zależność, że wraz ze wzrostem liczby podłączonych osób rośnie opłacalność przedsięwzięcia, efektywność instalacji, racjonalność wykorzystania urządzeń i efekt ekologiczny. Choć wymieniony na końcu efekt ekologiczny bynajmniej nie jest najmniej istotny. Faktycznie jest jednym z najważniejszych, bowiem niezbędny dla pozyskania dofinansowania  projektu pn. „Budowa kanalizacji w gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zakres rzeczowy zadania pn. „Budowa podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzelin” obejmował miejscowości: Chociwel, Mikoszów, Kuropatnik, Strzegów, Szczodrowice, Biały Kościół, Gęsiniec, Pęcz oraz miasto Strzelin (Osiedle Wschodnie, Osiedle Na Skarpie, Osiedle Parkowe, ul. Gliniana, ul. Wita Stwosza i część ul. Oławskiej). Budowa podłączeń realizowana była również w miejscowości Szczawin. Wszystkie wymienione miejscowości, poza Szczawinem, wchodzą w skład aglomeracji Strzelin, ustanowionej uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXVI/706/12 z dnia 27.09.2012r. w sprawie wyznaczania granic aglomeracji. Podstawowe przesłanki uzasadniające realizację tego przedsięwzięcia to przede wszystkim masowe przyłączenie mieszkańców do nowo wybudowanej infrastruktury technicznej.

Ilość podłączeń w poszczególnych miejscowościach obrazuje poniższa tabela:


 
Warto zauważyć, iż w przypadku Pęcza i Chociwela praktycznie wszystkie gospodarstwa domowe przyłączyły się do sieci. Byłoby bardzo pożądane i opłacalne dla wszystkich mieszkańców, gdyby stało się tak w pozostałych miejscowościach objętych zadaniem.

W ramach projektu pozyskano  bezzwrotne środki finansowe  w formie dotacji dla mieszkańców gminy Strzelin z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Koszt całkowity zadania wyniósł 1.052.418,96 zł. Koszty kwalifikowane zadania to 1.027.318,96 zł. Dotacja z NFOŚiGW wyniosła  462.293,00 zł. Efekt rzeczowy to 469 podłączeń o długości 7,5 km.

Z podłączeń tych będzie korzystać około 3 000 mieszkańców, a dzięki zbiorczemu systemowi kanalizacyjnemu ponad 100 tysięcy m³ dodatkowych ścieków rocznie powinno wpłynąć do oczyszczalni w Chociwelu.

Sytuacja taka jest korzystna nie tylko dla środowiska naturalnego, zdrowia mieszkańców, możliwości rozwoju gospodarczego, ale również z punktu widzenia przyszłych taryf. Związek przyczynowo – skutkowy jest bowiem oczywisty, im więcej mieszkańców podłączy się do systemu kanalizacji  i będzie zrzucać ścieki do oczyszczalni, tym koszt jednostkowy liczony za 1 m3 ścieków będzie niższy.

Ponieważ otwierają się kolejne możliwości skorzystania z dofinansowania, wszystkich zainteresowanych gorąco zachęcamy do zgłoszenia w ZWiK-u lub JRP przy ul. Kamiennej 3 w Strzelinie chęci budowy przyłącza w ramach dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dofinansowania przypomnijmy, sięgającego 45 % . Będzie to na pewno tańsze i wygodniejsze niż wykonanie przyłącza we własnym zakresie, bowiem ceny uzyskane przez ZWiK w drodze przetargu są bardzo atrakcyjne i trudno będzie indywidualnie znaleźć takie na rynku. Zgłoszenia będą przyjmowane z uwagi na obowiązujące procedury aplikacyjne tylko do końca maja 2015r.

ZWiK Strzelin
«

Aktualności

Kanalizacja dla Pławnej

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap Ia oraz wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów”.więcej...

Ścieki już bez dopłaty

Od dnia 01.01.2021r. przestaje obowiązywać dopłata ze strony Gminy Strzelin do taryfy za odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych (Grupa OŚ1).więcej...

Wymień stary wodomierz

Przypominamy o konieczności wymiany do końca roku wodomierzy podliczników, których ważność legalizacji kończy się z dniem 31.12.2020r.więcej...

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do podawania odczytu wodomierzy telefonicznie, smsem lub mailowo.więcej...

Przerwy w dostawach wody

W piątek 20 listopada, wystapią przerwy w dostawach wody na ul. Królowej Jadwigi oraz Bolka I Świdnickiegowięcej...