ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Więcej za mniej

Złóż wniosek o budowę przyłącza w ramach dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zgłoszenia będą przyjmowane tylko do końca maja 2015r.

Prawie 3 tysiące mieszkańców gminy Strzelin skorzystało w ubiegłym roku z dofinansowania i pomocy w podłączeniu do systemu kanalizacji w ramach projektu realizowanego przez ZWiK. Poza oczywistą korzyścią ekologiczną efektem może być obniżenie opłat za ścieki.

Wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej byłoby samo w sobie tyleż bezużyteczne co bezpodstawne, bez masowego podłączenia się do systemu mieszkańców gminy. Ma tutaj wprost zastosowanie zależność, że wraz ze wzrostem liczby podłączonych osób rośnie opłacalność przedsięwzięcia, efektywność instalacji, racjonalność wykorzystania urządzeń i efekt ekologiczny. Choć wymieniony na końcu efekt ekologiczny bynajmniej nie jest najmniej istotny. Faktycznie jest jednym z najważniejszych, bowiem niezbędny dla pozyskania dofinansowania  projektu pn. „Budowa kanalizacji w gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zakres rzeczowy zadania pn. „Budowa podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzelin” obejmował miejscowości: Chociwel, Mikoszów, Kuropatnik, Strzegów, Szczodrowice, Biały Kościół, Gęsiniec, Pęcz oraz miasto Strzelin (Osiedle Wschodnie, Osiedle Na Skarpie, Osiedle Parkowe, ul. Gliniana, ul. Wita Stwosza i część ul. Oławskiej). Budowa podłączeń realizowana była również w miejscowości Szczawin. Wszystkie wymienione miejscowości, poza Szczawinem, wchodzą w skład aglomeracji Strzelin, ustanowionej uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXVI/706/12 z dnia 27.09.2012r. w sprawie wyznaczania granic aglomeracji. Podstawowe przesłanki uzasadniające realizację tego przedsięwzięcia to przede wszystkim masowe przyłączenie mieszkańców do nowo wybudowanej infrastruktury technicznej.

Ilość podłączeń w poszczególnych miejscowościach obrazuje poniższa tabela:


 
Warto zauważyć, iż w przypadku Pęcza i Chociwela praktycznie wszystkie gospodarstwa domowe przyłączyły się do sieci. Byłoby bardzo pożądane i opłacalne dla wszystkich mieszkańców, gdyby stało się tak w pozostałych miejscowościach objętych zadaniem.

W ramach projektu pozyskano  bezzwrotne środki finansowe  w formie dotacji dla mieszkańców gminy Strzelin z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Koszt całkowity zadania wyniósł 1.052.418,96 zł. Koszty kwalifikowane zadania to 1.027.318,96 zł. Dotacja z NFOŚiGW wyniosła  462.293,00 zł. Efekt rzeczowy to 469 podłączeń o długości 7,5 km.

Z podłączeń tych będzie korzystać około 3 000 mieszkańców, a dzięki zbiorczemu systemowi kanalizacyjnemu ponad 100 tysięcy m³ dodatkowych ścieków rocznie powinno wpłynąć do oczyszczalni w Chociwelu.

Sytuacja taka jest korzystna nie tylko dla środowiska naturalnego, zdrowia mieszkańców, możliwości rozwoju gospodarczego, ale również z punktu widzenia przyszłych taryf. Związek przyczynowo – skutkowy jest bowiem oczywisty, im więcej mieszkańców podłączy się do systemu kanalizacji  i będzie zrzucać ścieki do oczyszczalni, tym koszt jednostkowy liczony za 1 m3 ścieków będzie niższy.

Ponieważ otwierają się kolejne możliwości skorzystania z dofinansowania, wszystkich zainteresowanych gorąco zachęcamy do zgłoszenia w ZWiK-u lub JRP przy ul. Kamiennej 3 w Strzelinie chęci budowy przyłącza w ramach dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dofinansowania przypomnijmy, sięgającego 45 % . Będzie to na pewno tańsze i wygodniejsze niż wykonanie przyłącza we własnym zakresie, bowiem ceny uzyskane przez ZWiK w drodze przetargu są bardzo atrakcyjne i trudno będzie indywidualnie znaleźć takie na rynku. Zgłoszenia będą przyjmowane z uwagi na obowiązujące procedury aplikacyjne tylko do końca maja 2015r.

ZWiK Strzelin
«

Aktualności

Uwaga - przerwy w dostawach wody

W związku z budową sieci wodociągowej, w dniu 11 marca br. wystapią przerwy w dostawach wody dla ul. Energetyków i Pęcza.
więcej...

Sprzedajemy podnośnik koszowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie ogłasza sprzedaż pojazdu marki STAR 200 podnośnik koszowy Bumar Koszalin typ P184H
więcej...

Kanalizacja dla Pławnej etap Ia

Rozpoczęliśmy opracowanie wniosku  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, o dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pławna- Trześnia etap Ia” w ramach programu priorytowego – Ochrona Wód.
więcej...

Budowa wodociagu w ul. Grota Roweckiego

W czerwcu rozpoczynamy budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie
więcej...

Trochę wody dla ochłody

Tradycyjnie już, wraz z pierwszymi upałami, strzeliński ZWiK zamontował na Rynku kurtynę wodną, by choć trochę ulżyć przechodniom w przetrwaniu wysokiej temperatury.
więcej...