ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Nie tylko plomby, czyli co wolno robić z wodomierzem

Tytuł jest cokolwiek przewrotny, bo faktycznie z wodomierzem musimy postępować wyjątkowo ostrożnie, a lista zakazów i kar za ich naruszenie może być dla wielu użytkowników dużym zaskoczeniem. Ponieważ dotyczy to wszystkich odbiorców wody, poniższe informacje przydadzą się każdemu.

Bez wody obejść się nie możemy, dlatego stały do niej dostęp jest podstawą naszej egzystencji. Odkręcenie kranu jest czynnością tak pospolitą, że nie zastanawiamy się nawet jak skomplikowanym procesem jest pozyskanie wody zwłaszcza na terenie, na którym mieszkamy. Wodomierz to urządzenie pomiarowe pozwalające określić objętość pozyskanej wody i rozliczyć się z jej dostawcą – sprawa prosta, więc po cóż się o tym rozpisywać. Czasem jednak niepozorny wodomierz może być przyczyną kłopotów.

Najprostszym przykładem jest zerwanie plomby, a tych wodomierz ma dwie: legalizacyjną i zabezpieczającą przed odkręceniem. Przypadkowo zaczepimy, coś tam spadnie, ktoś uderzy, dziecko się zainteresuje i… koszt takiej nieuwagi może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych. Dlatego po przypadkowym zerwaniu plomby musimy natychmiast powiadomić zakład wodociągów. Koszt spokoju będzie niewielki.

Podobną sytuacją jest konieczność przeniesienia wodomierza w inne miejsce. Aby nie narazić się na zarzut nielegalnego poboru wody czy nazywając to wprost – jej kradzieży, nie odkręcajmy sami urządzenia bez uzgodnienia ze ZWiK-iem. Uzyskanie pozwolenia jest formalnością i nie zajmie nam wiele czasu. Mało tego – po naszym zgłoszeniu pracownicy wodociągów sprawdzą czy zaplanowana przez nas zmiana jest z technicznego i prawnego punktu widzenia prawidłowa, podpowiedzą i ocenią pomysł. Unikniemy w ten sposób kolejnych problemów i kosztów.
Zgłaszajmy natychmiast nieprawidłowości w pracy wodomierza. Mogą to być: wycieki, brak przepływu wody, brak reakcji licznika na pobór wody czy wyraźnie zmniejszony wypływ wody z kranu. Zaniepokoić nas może również nagła i nieoczekiwana zmiana wysokości rachunku za zużycie wody. Oczywiście zawsze w razie wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza Odbiorca może złożyć pisemny wniosek o wykonanie ekspertyzy urządzenia.

Jeśli używamy wodę do celów gospodarczych możemy zmniejszyć w rachunku ilość ścieków poprzez zainstalowanie dodatkowego wodomierza odliczającego tzw. wodę bezpowrotnie zużytą. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą i zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi zamontować  na instalacji wewnętrznej w nieruchomości dodatkowy licznik jako podlicznik wodomierza głównego. Zanim jednak taką decyzję podejmiemy przeliczmy czy się to opłaca bo całość prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i ponowną legalizacją licznika wody (co 5 lat), wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt.

Jak widać posiadanie wodomierza to nie tylko obowiązek, ale i szczególne wymagania. Dlatego mawia się, że opiekę nad tym urządzeniem można porównać do troski nad domowym zwierzakiem. Na dowód tego zamieszczamy główne wymogi montażu wodomierza:

  • zestaw wodomierzowy powinien być umieszczony w budynku lub w specjalnie wykonanej studzience wodociągowej poza budynkiem, zabezpieczającej wodomierz domowy przed zalaniem i deszczem,
  • miejsce wbudowania zestawu w budynku powinno być suche, odpowiednio oświetlone, łatwo dostępne dla montażu, demontażu, obsługi, konserwacji oraz odczytu wskazań wodomierza,
  • temperatura pomieszczenia nie powinna być niższa niż 5°C,
  • miejsce wbudowania powinno być wydzielone oraz zabezpieczone przed możliwością dostępu osób niepowołanych,
  • wodomierze nie powinny być narażone na uderzenia bądź wibracje pracujących w pobliżu urządzeń.
Kto jednak nie zechce się zastosować do wszystkich powyższych porad musi przyswoić sobie garść wiadomości z zakresy prawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Oto najważniejsze. Karze grzywny do 5000 zł podlega osoba, która bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych. Karze tej podlega także ten, kto: uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, a także nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności.

Ponadto, kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. Sąd może też orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

Pamiętajmy zatem, że wodomierz to nie tylko plomby, bo to niepozorne urządzenie jest bardzo ważne i zaniedbania mogą nas słono kosztować.

ZWiK Strzelin«

Aktualności

Planowane przerwy w dostawach wody

We wtorek 23 listopada wystąpią przerwy w dostawach wody na ulicach: Norwida, Asnyka, Staszica, Michała Archanioła i Kościelnej.więcej...

Pracuj z nami - nowe oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania z nowymi ofertami pracy w ZWiKuwięcej...

Remontujemy wodociąg na Łokietka

W środę utrudnienia dla mieszkańców ulic: Krzywoustego, Poniatowskiego, Westerplatte, Łokietka, Grunwaldzka, Chrobrego, Żwirki i Wigury.więcej...

Zapraszamy na rajd

Zapraszamy do udziału w polsko-czeskim rajdzie rowerowym zakończonym piknikiem rodzinnym w dniu 7 sierpnia.
więcej...

Prosimy nie podlewaj

Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Strzelin o zaprzestanie podlewania ogrodów, napełniania basenów   więcej...