ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Kanalizacja dla Kaczerek

Ponad 2,5 km sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków powstaje w Kuropatniku na Kaczerkach. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców i efekt dofinansowania pozyskanego z Urzędu Marszałkowskiego przez strzeliński Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Zakończona niedawno budowa kanalizacji gminnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Chociwelu, choć jest największym w historii gminy projektem inwestycyjnym, nie objęła swym zasięgiem Kaczerek. Takie były założenia pomysłodawców i przyczyna zrozumiałego niezadowolenia mieszkańców, dla których walory krajobrazowe i ekologiczne tej części Kuropatnika są szczególnie ważne.

Przekazanie już w połowie lutego placu budowy Wykonawcy wyłonionemu w przetargu możliwe było dzięki pozyskaniu przez ZWiK dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla  gospodarki i ludności wiejskiej”.– Wysokość pomocy finansowej została określona w kwocie 1.661.600 zł tj. do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych zadania, a zatem inwestycja realizowana jest przy znacznym udziale środków zewnętrznych – mówi prezes ZWiK-u Stanisław Klimaszewski – Zakres projektu obejmuje wykonanie infrastruktury technicznej w postaci przepompowni ścieków oraz kanałów sanitarnych grawitacyjnego i tłocznego o długości ponad 2,5 kilometra. Co równie ważne, wynegocjowaliśmy z Wykonawcą wydłużony okres gwarancji i rękojmi, który wynosi 60 miesięcy – dodaje.W chwili obecnej prace budowlane są już bardzo zaawansowane, a zakończenie inwestycji przewiduje się na koniec maja bieżącego roku. Kolejnym etapem będzie przyłączanie się mieszkańców do nowej sieci kanalizacyjnej, do czego już teraz zachęca prezes ZWiK-u.

– Korzystanie z kanalizacji jak największej liczby mieszkańców jest szczególnie ważnym elementem takich inwestycji. Ma to bezpośredni wpływ na wzrost efektu ekologicznego przy jednoczesnym obniżeniu kosztów funkcjonowania sieci – wyjaśnia Stanisław Klimaszewski.

Korzystając z doświadczenia nabytego przy poprzednich przedsięwzięciach kanalizacyjnych zaplanowano pomoc dla mieszkańców Kaczerek w postaci wykonania projektów na koszt Gminy Strzelin, a także dofinansowania budowy przyłączy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.«

Aktualności

Planowane przerwy w dostawach wody

We wtorek 23 listopada wystąpią przerwy w dostawach wody na ulicach: Norwida, Asnyka, Staszica, Michała Archanioła i Kościelnej.więcej...

Pracuj z nami - nowe oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania z nowymi ofertami pracy w ZWiKuwięcej...

Remontujemy wodociąg na Łokietka

W środę utrudnienia dla mieszkańców ulic: Krzywoustego, Poniatowskiego, Westerplatte, Łokietka, Grunwaldzka, Chrobrego, Żwirki i Wigury.więcej...

Zapraszamy na rajd

Zapraszamy do udziału w polsko-czeskim rajdzie rowerowym zakończonym piknikiem rodzinnym w dniu 7 sierpnia.
więcej...

Prosimy nie podlewaj

Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Strzelin o zaprzestanie podlewania ogrodów, napełniania basenów   więcej...