ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Kanalizacja dla Kaczerek

Ponad 2,5 km sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków powstaje w Kuropatniku na Kaczerkach. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców i efekt dofinansowania pozyskanego z Urzędu Marszałkowskiego przez strzeliński Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Zakończona niedawno budowa kanalizacji gminnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Chociwelu, choć jest największym w historii gminy projektem inwestycyjnym, nie objęła swym zasięgiem Kaczerek. Takie były założenia pomysłodawców i przyczyna zrozumiałego niezadowolenia mieszkańców, dla których walory krajobrazowe i ekologiczne tej części Kuropatnika są szczególnie ważne.

Przekazanie już w połowie lutego placu budowy Wykonawcy wyłonionemu w przetargu możliwe było dzięki pozyskaniu przez ZWiK dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla  gospodarki i ludności wiejskiej”.– Wysokość pomocy finansowej została określona w kwocie 1.661.600 zł tj. do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych zadania, a zatem inwestycja realizowana jest przy znacznym udziale środków zewnętrznych – mówi prezes ZWiK-u Stanisław Klimaszewski – Zakres projektu obejmuje wykonanie infrastruktury technicznej w postaci przepompowni ścieków oraz kanałów sanitarnych grawitacyjnego i tłocznego o długości ponad 2,5 kilometra. Co równie ważne, wynegocjowaliśmy z Wykonawcą wydłużony okres gwarancji i rękojmi, który wynosi 60 miesięcy – dodaje.W chwili obecnej prace budowlane są już bardzo zaawansowane, a zakończenie inwestycji przewiduje się na koniec maja bieżącego roku. Kolejnym etapem będzie przyłączanie się mieszkańców do nowej sieci kanalizacyjnej, do czego już teraz zachęca prezes ZWiK-u.

– Korzystanie z kanalizacji jak największej liczby mieszkańców jest szczególnie ważnym elementem takich inwestycji. Ma to bezpośredni wpływ na wzrost efektu ekologicznego przy jednoczesnym obniżeniu kosztów funkcjonowania sieci – wyjaśnia Stanisław Klimaszewski.

Korzystając z doświadczenia nabytego przy poprzednich przedsięwzięciach kanalizacyjnych zaplanowano pomoc dla mieszkańców Kaczerek w postaci wykonania projektów na koszt Gminy Strzelin, a także dofinansowania budowy przyłączy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.«

Aktualności

Uwaga - przerwy w dostawach wody

W związku z budową sieci wodociągowej, w dniu 11 marca br. wystapią przerwy w dostawach wody dla ul. Energetyków i Pęcza.
więcej...

Sprzedajemy podnośnik koszowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie ogłasza sprzedaż pojazdu marki STAR 200 podnośnik koszowy Bumar Koszalin typ P184H
więcej...

Kanalizacja dla Pławnej etap Ia

Rozpoczęliśmy opracowanie wniosku  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, o dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pławna- Trześnia etap Ia” w ramach programu priorytowego – Ochrona Wód.
więcej...

Budowa wodociagu w ul. Grota Roweckiego

W czerwcu rozpoczynamy budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie
więcej...

Trochę wody dla ochłody

Tradycyjnie już, wraz z pierwszymi upałami, strzeliński ZWiK zamontował na Rynku kurtynę wodną, by choć trochę ulżyć przechodniom w przetrwaniu wysokiej temperatury.
więcej...