ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Pompuje i transportuje

Nowoczesny i wydajny samochód asenizacyjny rozpoczął pracę w strzelińskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. Pojazd sprawnie pompuje i transportuje nieczystości służąc mieszkańcom całej gminy.Nowy zestaw urządzeń zamontowany na podwoziu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego marki MAN posiada zbiornik o pojemności czynnej 8 m³ i pozwala wywozić nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i szamb.Pojazd zastąpił używany od wielu lat i bardzo wyeksploatowany samochód asenizacyjny trapiony usterkami technicznymi, ale też mniej wydajny i mający problemy z poruszaniem się w trudniejszym terenie.Wybrana w drodze przetargu oferta pozwoliła nie tylko na zakup nowego samochodu za kwotę 395 tys. zł, ale również sprecyzowanie dogodnych dla ZWiK-u warunków umowy obejmującej między innymi wydłużone okresy gwarancyjne, serwis pogwarancyjny, obowiązek dostarczenia pojazdu zastępczego na czas usuwania ewentualnych awarii, a także szkolenia pracowników obsługujących sprzęt na koszt Wykonawcy.«

Aktualności

Kanalizacja dla Pławnej

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap Ia oraz wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów”.więcej...

Ścieki już bez dopłaty

Od dnia 01.01.2021r. przestaje obowiązywać dopłata ze strony Gminy Strzelin do taryfy za odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych (Grupa OŚ1).więcej...

Wymień stary wodomierz

Przypominamy o konieczności wymiany do końca roku wodomierzy podliczników, których ważność legalizacji kończy się z dniem 31.12.2020r.więcej...

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do podawania odczytu wodomierzy telefonicznie, smsem lub mailowo.więcej...

Przerwy w dostawach wody

W piątek 20 listopada, wystapią przerwy w dostawach wody na ul. Królowej Jadwigi oraz Bolka I Świdnickiegowięcej...