ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Bliżej do kasy

Już od 1 sierpnia rachunki za wodę możemy zapłacić bez żadnych opłat w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w StrzelinieW odpowiedzi na oczekiwania Klientów, punkt kasowy działać będzie w centrum miasta i co równie ważne, znacznie dłużej niż dotychczas. Od 1 sierpnia br. wszystkie płatności na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, można dokonywać w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie. Bank nie będzie pobierał prowizji ani żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu. Dzięki temu kończy się uciążliwe dojeżdżanie do kasy przy ul. Brzegowej.

Dotychczasowy punkt kasowy w siedzibie ZWiK-u funkcjonować będzie jeszcze do końca września, podobnie jak możliwość płacenia rachunków w kasie Urzędu Miasta i Gminy. Od 1 października br. opłaty za wodę, ścieki i inne usługi wnosić będzie można wyłącznie w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie lub przelewem na konto ZWiK.«

Aktualności

Kanalizacja dla Pławnej

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap Ia oraz wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów”.więcej...

Ścieki już bez dopłaty

Od dnia 01.01.2021r. przestaje obowiązywać dopłata ze strony Gminy Strzelin do taryfy za odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych (Grupa OŚ1).więcej...

Wymień stary wodomierz

Przypominamy o konieczności wymiany do końca roku wodomierzy podliczników, których ważność legalizacji kończy się z dniem 31.12.2020r.więcej...

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do podawania odczytu wodomierzy telefonicznie, smsem lub mailowo.więcej...

Przerwy w dostawach wody

W piątek 20 listopada, wystapią przerwy w dostawach wody na ul. Królowej Jadwigi oraz Bolka I Świdnickiegowięcej...