ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Prasa do wymiany

Oczyszczalnia ścieków w Chociwelu otrzyma nowe urządzenia, które znacznie podniosą jej efektywność. Podpisanie umowy dotyczącej montażu prasy do odwadniania osadów, to efekt rozszerzenia projektu budowy kanalizacji gminnej i pozyskania kolejnych środków przez strzeliński ZWiK.Przed tygodniem podpisano umowę z wykonawcą zadania – spółką Voltar System z Katowic,  wyłonionym w drodze przetargu. Koszt zakupu i montażu urządzeń to około 2,5 mln złotych, z czego połowę stanowi dofinansowanie pozyskane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Chociaż największe przedsięwzięcie inwestycyjne w historii gminy, czyli budowa kanalizacji wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu  zostało już w podstawowym zakresie zakończone, strzeliński ZWiK nadal prowadzi intensywne działania, aby rozszerzyć projekt o dodatkowe zadania. Ma to na celu podnoszenie efektywności sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, a tym samym jakości usług świadczonych mieszkańcom gminy.

Jak informuje prezes ZWiK-u Stanisław Klimaszewski, projekt rozszerzono o zadanie dotyczące wymiany prasy na oczyszczalni ścieków w Chociwelu. W trakcie modernizacji obiektu stało się oczywistym, że w wyniku niedopracowania projektu przez poprzedni zarząd spółki prasa musi być wymieniona, by oczyszczalnia mogła normalnie pracować i spełniać swoje zadania. – Podjęliśmy starania, aby przekonać  Fundusz do rozszerzenia zakresu rzeczowego naszego projektu i pozyskania dodatkowej dotacji na to przedsięwzięcie. Cieszę się bardzo, że nasze zaangażowanie i doskonała współpraca zostały docenione, czego efektem jest przyznanie nam dodatkowych, znacznych środków – mówi prezes Klimaszewski.

Zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwelu o urządzenie do odwadniania osadów ściekowych” obejmuje między innymi: prace projektowe, zastosowanie zastępczego urządzenia odwadniającego, modernizację budynku prasy, dostawę i montaż urządzeń, wszelkie prace konstrukcyjno-budowlane i rozruch prasy. To umożliwi zdecydowanie lepsze odwodnienie osadu trafiającego do suszarni, usprawnienie tego procesu i uzyskanie wreszcie odpowiednich parametrów osuszonego osadu. Dotychczasowa prasa niestety nie pozwalała na uzyskanie zakładanego efektu suszarni. Zakończenie prac przewidziano na październik tego roku.«

Aktualności

Wodny aerozol dla ochłody

Dla wytchnienia przed upałami ponownie montujemy kurtynę wodną na strzelińskim Rynku.więcej...

Awaria usunięta

W związku z pracami na sieci wodociągowej w Strzelinie po awarii w dniu wczorajszym tj. 30.05.2019 r., wystąpiło okresowe pogorszenie jakości wody w różnych rejonach.więcej...

Nowe taryfy od 1 czerwca

Przypominamy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dniem 1 czerwca 2019r. zmieniają się taryfy ZWiK w Strzelinie.więcej...

Uwaga - przerwy w dostawach wody

W związku z budową sieci wodociągowej, w dniu 11 marca br. wystapią przerwy w dostawach wody dla ul. Energetyków i Pęcza.
więcej...

Sprzedajemy podnośnik koszowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie ogłasza sprzedaż pojazdu marki STAR 200 podnośnik koszowy Bumar Koszalin typ P184H
więcej...