ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Prasa do wymiany

Oczyszczalnia ścieków w Chociwelu otrzyma nowe urządzenia, które znacznie podniosą jej efektywność. Podpisanie umowy dotyczącej montażu prasy do odwadniania osadów, to efekt rozszerzenia projektu budowy kanalizacji gminnej i pozyskania kolejnych środków przez strzeliński ZWiK.Przed tygodniem podpisano umowę z wykonawcą zadania – spółką Voltar System z Katowic,  wyłonionym w drodze przetargu. Koszt zakupu i montażu urządzeń to około 2,5 mln złotych, z czego połowę stanowi dofinansowanie pozyskane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Chociaż największe przedsięwzięcie inwestycyjne w historii gminy, czyli budowa kanalizacji wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu  zostało już w podstawowym zakresie zakończone, strzeliński ZWiK nadal prowadzi intensywne działania, aby rozszerzyć projekt o dodatkowe zadania. Ma to na celu podnoszenie efektywności sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, a tym samym jakości usług świadczonych mieszkańcom gminy.

Jak informuje prezes ZWiK-u Stanisław Klimaszewski, projekt rozszerzono o zadanie dotyczące wymiany prasy na oczyszczalni ścieków w Chociwelu. W trakcie modernizacji obiektu stało się oczywistym, że w wyniku niedopracowania projektu przez poprzedni zarząd spółki prasa musi być wymieniona, by oczyszczalnia mogła normalnie pracować i spełniać swoje zadania. – Podjęliśmy starania, aby przekonać  Fundusz do rozszerzenia zakresu rzeczowego naszego projektu i pozyskania dodatkowej dotacji na to przedsięwzięcie. Cieszę się bardzo, że nasze zaangażowanie i doskonała współpraca zostały docenione, czego efektem jest przyznanie nam dodatkowych, znacznych środków – mówi prezes Klimaszewski.

Zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwelu o urządzenie do odwadniania osadów ściekowych” obejmuje między innymi: prace projektowe, zastosowanie zastępczego urządzenia odwadniającego, modernizację budynku prasy, dostawę i montaż urządzeń, wszelkie prace konstrukcyjno-budowlane i rozruch prasy. To umożliwi zdecydowanie lepsze odwodnienie osadu trafiającego do suszarni, usprawnienie tego procesu i uzyskanie wreszcie odpowiednich parametrów osuszonego osadu. Dotychczasowa prasa niestety nie pozwalała na uzyskanie zakładanego efektu suszarni. Zakończenie prac przewidziano na październik tego roku.«

Aktualności

Kanalizacja dla Pławnej

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap Ia oraz wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów”.więcej...

Ścieki już bez dopłaty

Od dnia 01.01.2021r. przestaje obowiązywać dopłata ze strony Gminy Strzelin do taryfy za odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych (Grupa OŚ1).więcej...

Wymień stary wodomierz

Przypominamy o konieczności wymiany do końca roku wodomierzy podliczników, których ważność legalizacji kończy się z dniem 31.12.2020r.więcej...

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do podawania odczytu wodomierzy telefonicznie, smsem lub mailowo.więcej...

Przerwy w dostawach wody

W piątek 20 listopada, wystapią przerwy w dostawach wody na ul. Królowej Jadwigi oraz Bolka I Świdnickiegowięcej...