ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Prasa do wymiany

Oczyszczalnia ścieków w Chociwelu otrzyma nowe urządzenia, które znacznie podniosą jej efektywność. Podpisanie umowy dotyczącej montażu prasy do odwadniania osadów, to efekt rozszerzenia projektu budowy kanalizacji gminnej i pozyskania kolejnych środków przez strzeliński ZWiK.Przed tygodniem podpisano umowę z wykonawcą zadania – spółką Voltar System z Katowic,  wyłonionym w drodze przetargu. Koszt zakupu i montażu urządzeń to około 2,5 mln złotych, z czego połowę stanowi dofinansowanie pozyskane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Chociaż największe przedsięwzięcie inwestycyjne w historii gminy, czyli budowa kanalizacji wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu  zostało już w podstawowym zakresie zakończone, strzeliński ZWiK nadal prowadzi intensywne działania, aby rozszerzyć projekt o dodatkowe zadania. Ma to na celu podnoszenie efektywności sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, a tym samym jakości usług świadczonych mieszkańcom gminy.

Jak informuje prezes ZWiK-u Stanisław Klimaszewski, projekt rozszerzono o zadanie dotyczące wymiany prasy na oczyszczalni ścieków w Chociwelu. W trakcie modernizacji obiektu stało się oczywistym, że w wyniku niedopracowania projektu przez poprzedni zarząd spółki prasa musi być wymieniona, by oczyszczalnia mogła normalnie pracować i spełniać swoje zadania. – Podjęliśmy starania, aby przekonać  Fundusz do rozszerzenia zakresu rzeczowego naszego projektu i pozyskania dodatkowej dotacji na to przedsięwzięcie. Cieszę się bardzo, że nasze zaangażowanie i doskonała współpraca zostały docenione, czego efektem jest przyznanie nam dodatkowych, znacznych środków – mówi prezes Klimaszewski.

Zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwelu o urządzenie do odwadniania osadów ściekowych” obejmuje między innymi: prace projektowe, zastosowanie zastępczego urządzenia odwadniającego, modernizację budynku prasy, dostawę i montaż urządzeń, wszelkie prace konstrukcyjno-budowlane i rozruch prasy. To umożliwi zdecydowanie lepsze odwodnienie osadu trafiającego do suszarni, usprawnienie tego procesu i uzyskanie wreszcie odpowiednich parametrów osuszonego osadu. Dotychczasowa prasa niestety nie pozwalała na uzyskanie zakładanego efektu suszarni. Zakończenie prac przewidziano na październik tego roku.«

Aktualności

Uwaga - przerwy w dostawach wody

W związku z budową sieci wodociągowej, w dniu 11 marca br. wystapią przerwy w dostawach wody dla ul. Energetyków i Pęcza.
więcej...

Sprzedajemy podnośnik koszowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie ogłasza sprzedaż pojazdu marki STAR 200 podnośnik koszowy Bumar Koszalin typ P184H
więcej...

Kanalizacja dla Pławnej etap Ia

Rozpoczęliśmy opracowanie wniosku  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, o dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pławna- Trześnia etap Ia” w ramach programu priorytowego – Ochrona Wód.
więcej...

Budowa wodociagu w ul. Grota Roweckiego

W czerwcu rozpoczynamy budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie
więcej...

Trochę wody dla ochłody

Tradycyjnie już, wraz z pierwszymi upałami, strzeliński ZWiK zamontował na Rynku kurtynę wodną, by choć trochę ulżyć przechodniom w przetrwaniu wysokiej temperatury.
więcej...