ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Nowy regulamin od 22 maja

Nowy regulamin opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego wszedł w życie 22 maja br.

   Uchwalony przez Radę Miejską Strzelina nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 8.05.2014r. i wchodzi w życie 14 dni od jego publikacji. Oznacza to, że obowiązuje od 22.05.2014r.

Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających na terenie Gminy Strzelin oraz odbiorców usług na terenie Gminy Strzelin z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pełną treść dokumentu znajdziesz  tutaj«

Aktualności

Kanalizacja dla Pławnej

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap Ia oraz wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów”.więcej...

Ścieki już bez dopłaty

Od dnia 01.01.2021r. przestaje obowiązywać dopłata ze strony Gminy Strzelin do taryfy za odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych (Grupa OŚ1).więcej...

Wymień stary wodomierz

Przypominamy o konieczności wymiany do końca roku wodomierzy podliczników, których ważność legalizacji kończy się z dniem 31.12.2020r.więcej...

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do podawania odczytu wodomierzy telefonicznie, smsem lub mailowo.więcej...

Przerwy w dostawach wody

W piątek 20 listopada, wystapią przerwy w dostawach wody na ul. Królowej Jadwigi oraz Bolka I Świdnickiegowięcej...