ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

*** Nie będzie podwyżki cen

Ceny wody i ścieków dla mieszkańców gminy Strzelin nie zmienią się. Rada Miejska jednogłośnie przyjęła wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  o utrzymaniu dotychczasowych taryf.Dzięki utrzymaniu przewidywanej ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, a także prowadzonej przez ZWiK polityki ograniczania kosztów, nie zmienią się ekonomiczne warunki świadczenia usług, które wymuszałyby zmianę cen i stawek opłat. Zaplanowane przychody pozwalają na utrzymanie jakości świadczonych usług na dotychczasowym poziomie dlatego Zarząd wystąpił z wnioskiem o utrzymanie dotychczasowych taryf przez kolejny rok tj. od 1 maja 2014 do 30 kwietnia 2015.

Zobacz uchwałę nr LI/464/14 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 marca 2014 roku.

Mając na uwadze medialny szum jaki towarzyszył przed paroma laty wszelkim zapowiedziom czekających nas podwyżek można śmiało stwierdzić, że wreszcie temat ten omawiany jest w atmosferze spokoju i zrozumienia, a podejmowane decyzje służą lokalnej społeczności. Utrzymanie cen na niezmienionym poziomie to zadanie trudne, wobec podwyżek zaplanowanych jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu, mocno sięgających do kieszeni mieszkańców gminy. W wyniku działań oszczędnościowych realizowanych w ZWiK-u, a wspieranych przez Burmistrza i Radę Miejską, obecne ceny są niższe o ponad 5 zł od wówczas planowanych. Faktycznie utrzymanie taryf na dotychczasowym poziomie przez kolejny rok oznacza ich obniżkę o skalę inflacji czyli około 1 %, bo taki był wg. GUS wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w całym roku 2013.

Zobacz obowiązujące taryfy

Zadaniem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie jest zaspokajać potrzeby mieszkańców gminy w zakresie dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Wiadomo, że jego budżet stanowią przede wszystkim wpływy z opłat od Klientów, czyli mieszkańców. Szczególnie ważne jest zatem oszczędne gospodarowanie majątkiem spółki oraz troska o niskie koszty działalności. To przekłada się na niższe ceny dla mieszkańców, którym przecież ZWiK ma służyć. Warto pamiętać, że na cenę wody i ścieków wpływ mają także mieszkańcy naszej gminy, gdyż wzrost liczby Klientów ZWiK-u np. podłączających się do kanalizacji pozwoli nie tylko utrzymać ceny, ale nawet obniżyć ich poziom. Dlatego podłączanie się do sieci kanalizacji sanitarnej jest wygodniejsze, ma wpływ na nasze zdrowie i zasobność kieszeni.«

Aktualności

Wodny aerozol dla ochłody

Dla wytchnienia przed upałami ponownie montujemy kurtynę wodną na strzelińskim Rynku.więcej...

Awaria usunięta

W związku z pracami na sieci wodociągowej w Strzelinie po awarii w dniu wczorajszym tj. 30.05.2019 r., wystąpiło okresowe pogorszenie jakości wody w różnych rejonach.więcej...

Nowe taryfy od 1 czerwca

Przypominamy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dniem 1 czerwca 2019r. zmieniają się taryfy ZWiK w Strzelinie.więcej...

Uwaga - przerwy w dostawach wody

W związku z budową sieci wodociągowej, w dniu 11 marca br. wystapią przerwy w dostawach wody dla ul. Energetyków i Pęcza.
więcej...

Sprzedajemy podnośnik koszowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie ogłasza sprzedaż pojazdu marki STAR 200 podnośnik koszowy Bumar Koszalin typ P184H
więcej...