ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

*** Nie będzie podwyżki cen

Ceny wody i ścieków dla mieszkańców gminy Strzelin nie zmienią się. Rada Miejska jednogłośnie przyjęła wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  o utrzymaniu dotychczasowych taryf.Dzięki utrzymaniu przewidywanej ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, a także prowadzonej przez ZWiK polityki ograniczania kosztów, nie zmienią się ekonomiczne warunki świadczenia usług, które wymuszałyby zmianę cen i stawek opłat. Zaplanowane przychody pozwalają na utrzymanie jakości świadczonych usług na dotychczasowym poziomie dlatego Zarząd wystąpił z wnioskiem o utrzymanie dotychczasowych taryf przez kolejny rok tj. od 1 maja 2014 do 30 kwietnia 2015.

Zobacz uchwałę nr LI/464/14 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 marca 2014 roku.

Mając na uwadze medialny szum jaki towarzyszył przed paroma laty wszelkim zapowiedziom czekających nas podwyżek można śmiało stwierdzić, że wreszcie temat ten omawiany jest w atmosferze spokoju i zrozumienia, a podejmowane decyzje służą lokalnej społeczności. Utrzymanie cen na niezmienionym poziomie to zadanie trudne, wobec podwyżek zaplanowanych jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu, mocno sięgających do kieszeni mieszkańców gminy. W wyniku działań oszczędnościowych realizowanych w ZWiK-u, a wspieranych przez Burmistrza i Radę Miejską, obecne ceny są niższe o ponad 5 zł od wówczas planowanych. Faktycznie utrzymanie taryf na dotychczasowym poziomie przez kolejny rok oznacza ich obniżkę o skalę inflacji czyli około 1 %, bo taki był wg. GUS wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w całym roku 2013.

Zobacz obowiązujące taryfy

Zadaniem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie jest zaspokajać potrzeby mieszkańców gminy w zakresie dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Wiadomo, że jego budżet stanowią przede wszystkim wpływy z opłat od Klientów, czyli mieszkańców. Szczególnie ważne jest zatem oszczędne gospodarowanie majątkiem spółki oraz troska o niskie koszty działalności. To przekłada się na niższe ceny dla mieszkańców, którym przecież ZWiK ma służyć. Warto pamiętać, że na cenę wody i ścieków wpływ mają także mieszkańcy naszej gminy, gdyż wzrost liczby Klientów ZWiK-u np. podłączających się do kanalizacji pozwoli nie tylko utrzymać ceny, ale nawet obniżyć ich poziom. Dlatego podłączanie się do sieci kanalizacji sanitarnej jest wygodniejsze, ma wpływ na nasze zdrowie i zasobność kieszeni.«

Aktualności

Kanalizacja dla Pławnej

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap Ia oraz wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów”.więcej...

Ścieki już bez dopłaty

Od dnia 01.01.2021r. przestaje obowiązywać dopłata ze strony Gminy Strzelin do taryfy za odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych (Grupa OŚ1).więcej...

Wymień stary wodomierz

Przypominamy o konieczności wymiany do końca roku wodomierzy podliczników, których ważność legalizacji kończy się z dniem 31.12.2020r.więcej...

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do podawania odczytu wodomierzy telefonicznie, smsem lub mailowo.więcej...

Przerwy w dostawach wody

W piątek 20 listopada, wystapią przerwy w dostawach wody na ul. Królowej Jadwigi oraz Bolka I Świdnickiegowięcej...