ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Jak policzyć koszt przyłącza

Ostatnio pisaliśmy o spotkaniach z mieszkańcami gminy, którzy zadeklarowali udział w projekcie pn.: „Budowa podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzelin” dofinansowanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Znacznie niższe niż przewidywano koszty budowy, pomoc Gminy i ZWiK-u sprawiły, że zainteresowanie projektem bardzo wzrosło.

We wtorek 3 września prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie Stanisław Klimaszewski podpisał umowę z wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą czyli Zakładem Instalacji Sanitarnych C.O. i GAZ Andrzej Didyk z gminy Skarbimierz. Wkrótce rozpoczną  się prace budowlano-montażowe, które trwać mają do maja przyszłego roku i pozwolą przyłączyć do nowej sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańców: Chociwela, Mikoszowa, Kuropatnika, Strzegowa, Szczodrowic, Białego Kościoła, Gęsińca, Pęcza, Szczawina zaś w Strzelinie Osiedla Wschodniego, Osiedla Na Skarpie, Osiedla Parkowego, ul. Glinianej, ul. Wita Stwosza oraz części ul. Oławskiej.

Umowa obejmuje między innymi następujące koszty budowy podłączeń:

•    Prace geodezyjne przy każdym przyłączu – 110 zł,
•    Dodatek za usunięcie skał – 100 zł za m³,
•    Kanały z rur PVC o średnicy fi 160 mm – 92 zł za mb,
•    Kanały z rur PVC o średnicy fi 200 mm – 98 zł za mb,
•    Studnia kanalizacyjna systemowa o średnicy fi 315 mm – 390 zł,

Pamiętajmy, że Gmina wykonała dokumentację techniczną, która jest nieodpłatnie udostępniana mieszkańcom, zaś dzięki staraniom ZWiK-u  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje 45 % kosztów budowy przyłączy. Uzyskano również ze strony Ministra Finansów interpretację przepisów oznaczającą, że mieszkańcy nie będą obciążani podatkiem VAT ( czyli w praktyce nie zapłacą kolejnych 23%  podatku VAT). Strzeliński ZWiK zwalniając mieszkańców z tej odpowiedzialności bierze na siebie także obowiązki oraz związane z tym koszty z tytułu zabezpieczenia płynności finansowej projektu, obowiązki inwestora, zabezpieczenia organizacji projektu (np. inspektora nadzoru, wszelkie formalności itp.), zabezpiecza sprawę dotacji oraz umowy.

Oczywiście wszystkich najbardziej interesuje ile faktycznie kosztować będzie budowa przyłącza. Spójrzmy zatem na poniższy przykład. 
Do wykonania mamy: 15 mb przyłącza fi 160, studzienkę fi 315, roboty obejmujące usunięcie 2 m3 skały oraz obsługę geodezyjną. Wyliczenia przedstawiać się będą następująco:

•    15 mb x 92 zł = 1380 zł
•    1 szt x 390 zł = 390 zł
•    2 m³ x 100 zł = 200 zł
•    1 kpl x 110 zł = 110 zł

Łączny koszt szacunkowy przyłącza wyniesie 2 080 zł, jednak dzięki uzyskanej dotacji z NFOŚiGW w kwocie 936 zł (45%) koszt dla właściciela nieruchomości to 1 144 zł. Jeśli nieruchomość posiada więcej niż 1 właściciela, to kwota jest dzielona na wszystkich współwłaścicieli. Płatność nastąpi w dwóch ratach – pierwsza 572 zł płatna w terminie 30 dni od podpisania umowy, druga w tej samej lub zbliżonej kwocie w terminie 30 dni od wykonania przyłącza. Różnica wynikać może z końcowego obliczenia faktycznych kosztów wynikających np. z różnicy pomiędzy projektem technicznym, a rzeczywistą ilością  wystąpienia skały na trasie przyłącza czy rzeczywistą długością przyłącza.
W związku z wybudowaniem na rzecz mieszkańców przyłączy kanalizacyjnych powstanie przychód w wysokości przekazywanej przez NFOŚiGW dotacji podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że otrzymamy od ZWiK-u informację PIT-8C, którą musimy uwzględnić i rozliczyć w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.

Projekt przewiduje obecnie wybudowanie 441 szt. podłączeń budynków zaliczanych do gospodarstw domowych oraz obiektów użyteczności publicznej do nowopowstałej sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 7851 m. Z podłączeń będzie korzystać ponad 2 tysiące mieszkańców. Dzięki zbiorczemu systemowi kanalizacyjnemu dodatkowo ponad 50 tys.m3 ścieków rocznie trafi do oczyszczalni ścieków w Chociwelu, co bezpośrednio przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej. Zwiększy się poziom ochrony wody pitnej, a tym samym zmniejszy ryzyko zachorowalności mieszkańców Gminy.

Więcej informacji dotyczących projektu pn.: „Budowa podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzelin” znajdziesz tutaj.«

Aktualności

Planowane przerwy w dostawach wody

We wtorek 23 listopada wystąpią przerwy w dostawach wody na ulicach: Norwida, Asnyka, Staszica, Michała Archanioła i Kościelnej.więcej...

Pracuj z nami - nowe oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania z nowymi ofertami pracy w ZWiKuwięcej...

Remontujemy wodociąg na Łokietka

W środę utrudnienia dla mieszkańców ulic: Krzywoustego, Poniatowskiego, Westerplatte, Łokietka, Grunwaldzka, Chrobrego, Żwirki i Wigury.więcej...

Zapraszamy na rajd

Zapraszamy do udziału w polsko-czeskim rajdzie rowerowym zakończonym piknikiem rodzinnym w dniu 7 sierpnia.
więcej...

Prosimy nie podlewaj

Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Strzelin o zaprzestanie podlewania ogrodów, napełniania basenów   więcej...