ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Będzie taniej niż przewidywano

Już we wrześniu ruszą prace budowlano – montażowe w ramach projektu pn.: „Budowa podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzelin” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.Dzięki umowie podpisanej z Funduszem przez strzeliński ZWiK mieszkańcy, którzy zadeklarowali udział w projekcie oszczędzą prawie połowę kosztów podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Jednym z priorytetów projektu jest bieżące i rzetelne informowanie mieszkańców o wszystkich istotnych aspektach przedsięwzięcia. Dlatego też, zgodnie z obietnicą Burmistrz Doroty Pawnuk i prezesa ZWiK-u Stanisława Klimaszewskiego, zorganizowano kolejny cykl spotkań roboczych,  które odbywały się od 20 do 28 sierpnia w Strzelinie i każdej z miejscowości objętej projektem. Była to okazja do omówienia kosztów, warunków umowy, sposobów rozliczeń i planowanego przebiegu prac. – Wiele osób deklarujących  chęć skorzystania z dofinansowania zastrzegało sobie możliwość rezygnacji, jeśli koszty podłączenia okażą się dla nich zbyt wysokie – mówi Stanisław Klimaszewski – Teraz, po rozstrzygnięciu przetargu okazuje się, że koszty te będą znacznie niższe niż na początku przewidywaliśmy, co dla wszystkich jest doskonałą informacją. Co równie ważne, uzyskaliśmy interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, jako organu upoważnionego do interpretacji przepisów w imieniu Ministra Finansów, w świetle której ZWiK będzie mógł odpisać VAT z rozliczenia budowy. To oznacza jeszcze niższe koszty dla mieszkańców, którzy nie będą obciążani kosztami podatku VAT (23% kosztów) – wyjaśnia prezes. Jest również jeszcze jedna istotna interpretacja Izby Skarbowej która stwierdza, że w związku z wybudowaniem na rzecz mieszkańców przyłączy kanalizacyjnych powstanie przychód w wysokości przekazywanej przez NFOŚiGW dotacji podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że ZWiK ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla każdego z beneficjentów końcowych przedsięwzięcia czyli mieszkańców. Z kolei każdy z mieszkańców będzie miał obowiązek uwzględnić i rozliczyć ten przychód w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.

Zgodnie z obowiązującym prawem podłączenie do sieci kanalizacyjnej należy do obowiązków mieszkańców, którzy ponoszą koszty dokumentacji, prac i odbioru technicznego. Dlatego też zarówno Gmina, jak i ZWiK podjęły działania mające maksymalnie złagodzić te obciążenia, co ma przecież wpływ nie tylko na zasobność kieszeni mieszkańców, ale i niewątpliwy efekt ekologiczny. Gmina wykonała dokumentację techniczną, która jest nieodpłatnie udostępniana mieszkańcom. Umowa podpisana przez ZWiK z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozwala na dofinansowanie 45 % kosztów budowy przyłączy. – Teraz należy jak najlepiej wykorzystać czas i sprzyjającą aurę, aby sprawnie wykonać przyłącza. Trzeba się szybko decydować tym bardziej, że koszty są dużo niższe niż przewidywano, bo ceny z przetargu mamy bardzo atrakcyjne. Trudno będzie indywidualnie takie na rynku znaleźć – tłumaczył podczas spotkań z mieszkańcami prezes ZWiK-u.

Mieszkańcy, którzy zdecydowali o przystąpieniu do projektu powinni podpisać umowę ze ZWiK-iem, której projekt znaleźć można na stronie internetowej www.zwikstrzelin.pl. Po podpisaniu umowy mamy 30 dni na wpłatę I części opłaty czyli połowy naszych szacowanych kosztów. Wykonawca przystąpi do prac budowalno-montażowych, a po ich zakończeniu i odbiorze w terminie 30 dni należy wpłacić II ratę opłaty. Pamiętajmy, że rozliczenie będzie następowało według kosztów szacunkowych, a następnie faktycznych, czyli obejmujących rzeczywiste prace (np. skała jaką należało usunąć z wykopu). Przewidywany czas inwestycji to wrzesień 2013 do maja 2014 r.

Już teraz wiadomo, że zainteresowanie dofinansowaniem budowy przyłączy jest większe niż na początku projektu. Wiele osób, które do tej pory nie złożyło deklaracji, po zapoznaniu się z kosztami budowy pyta o taką możliwość. Prezes Stanisław Klimaszewski obiecuje, że będzie czynił starania rozszerzenia projektu o kolejnych mieszkańców, apeluje jednak o szybkie podejmowanie decyzji. – Do szybkiego działania zobowiązaliśmy też Wykonawcę, który prowadził będzie prace równocześnie w minimum 4 miejscowościach. Warunkiem tego jest ostateczne potwierdzenie ze strony mieszkańców, zatem pierwszeństwo będą mieli ci, którzy szybciej zakończą ten etap wstępny – dodaje.

Budowa podłączeń do budynków realizowana będzie w miejscowościach, w których zakończyły się  prace budowlano – montażowe związane z realizacją projektu pn.: „Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu”. Do miejscowości tych należą: Chociwel, Mikoszów, Kuropatnik, Strzegów, Szczodrowice, Biały Kościół, Gęsiniec, Pęcz, oraz miasto Strzelin (Osiedle Wschodnie, Osiedle Na Skarpie, Osiedle Parkowe, ul. Gliniana, ul. Wita Stwosza oraz część ul. Oławskiej). Budowa obejmie również Szczawin. Projekt przewiduje wybudowanie 441 szt. podłączeń budynków zaliczanych do gospodarstw domowych oraz obiektów użyteczności publicznej w układzie grawitacyjnym do nowopowstałej sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 7851 m. Z podłączeń będzie korzystać ponad 2 tysiące mieszkańców. Dzięki zbiorczemu systemowi kanalizacyjnemu dodatkowo ponad 50 tys.m3 ścieków rocznie trafi do oczyszczalni ścieków w Chociwelu, co bezpośrednio przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej. Zwiększy się poziom ochrony wody pitnej, a tym samym zmniejszy ryzyko zachorowalności mieszkańców Gminy. Czyli – poprawi się zdrowie naszej społeczności.«

Aktualności

Planowane przerwy w dostawach wody

We wtorek 23 listopada wystąpią przerwy w dostawach wody na ulicach: Norwida, Asnyka, Staszica, Michała Archanioła i Kościelnej.więcej...

Pracuj z nami - nowe oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania z nowymi ofertami pracy w ZWiKuwięcej...

Remontujemy wodociąg na Łokietka

W środę utrudnienia dla mieszkańców ulic: Krzywoustego, Poniatowskiego, Westerplatte, Łokietka, Grunwaldzka, Chrobrego, Żwirki i Wigury.więcej...

Zapraszamy na rajd

Zapraszamy do udziału w polsko-czeskim rajdzie rowerowym zakończonym piknikiem rodzinnym w dniu 7 sierpnia.
więcej...

Prosimy nie podlewaj

Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Strzelin o zaprzestanie podlewania ogrodów, napełniania basenów   więcej...