ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Spotkania w sprawie przyłączy

W okresie od 20 do 28 sierpnia odbędą się spotkania z mieszkańcami Gminy w sprawie budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie informuje, że w okresie od 20 do 28 sierpnia 2013 roku przeprowadzi serię spotkań z mieszkańcami Gminy Strzelin w sprawie budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej z 45 % dotacją z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Budowa podłączeń do budynków realizowana będzie w miejscowościach, w których zakończyły się  prace budowlano – montażowe związane z realizacją projektu pn.: „Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu”. Do miejscowości tych należą: Chociwel, Mikoszów, Kuropatnik, Strzegów, Szczodrowice, Biały Kościół, Gęsiniec, Pęcz, oraz miasto Strzelin (Osiedle Wschodnie, Osiedle Na Skarpie, Osiedle Parkowe, ul. Gliniana, ul. Wita Stwosza oraz część ul. Oławskiej). Budowa obejmie również Szczawin. Projekt przewiduje wybudowanie 441 szt. podłączeń budynków zaliczanych do gospodarstw domowych oraz obiektów użyteczności publicznej w układzie grawitacyjnym do nowopowstałej sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 7851 m. Z podłączeń będzie korzystać około 2041 mieszkańców. Dzięki zbiorczemu systemowi kanalizacyjnemu dodatkowo ponad 50 tys.m3 ścieków rocznie trafi do oczyszczalni ścieków w Chociwelu.

Harmonogram spotkań

  1. Chociwel     20.08.2013  godz.17.00
  2. Pęcz - 20.08.2013, godz.19.00
  3. Kuropatnik - 21.08.2013, godz.18.00
  4. Gęsiniec - 22.08.2013, godz.17.00
  5. Biały Kościół, Szczodrowice - 22.08.2013, godz.19.00
  6. Mikoszów - 23.08.2013, godz.17.00
  7. Szczawin - 26.08.2013, godz. 17.00
  8. Strzegów - 27.08.2013, godz.17.00
  9. Strzelin - 28.08.2013,  godz.17.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Strzelin ul. Ząbkowicka 11

Celem przedsięwzięcia pn.: „Budowa podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzelin” jest poprawa warunków bytowych mieszkańców objętych projektem poprzez budowę podłączeń kanalizacyjnych do głównej sieci, co bezpośrednio przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej. Zwiększy się poziom ochrony wody pitnej, a tym samym zmniejszy ryzyko zachorowalności mieszkańców Gminy. Jednocześnie wzrośnie jej  atrakcyjność gospodarcza i inwestycyjna oraz wzrośnie standard życia mieszkańców.                                       «

Aktualności

Wodny aerozol dla ochłody

Dla wytchnienia przed upałami ponownie montujemy kurtynę wodną na strzelińskim Rynku.więcej...

Awaria usunięta

W związku z pracami na sieci wodociągowej w Strzelinie po awarii w dniu wczorajszym tj. 30.05.2019 r., wystąpiło okresowe pogorszenie jakości wody w różnych rejonach.więcej...

Nowe taryfy od 1 czerwca

Przypominamy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dniem 1 czerwca 2019r. zmieniają się taryfy ZWiK w Strzelinie.więcej...

Uwaga - przerwy w dostawach wody

W związku z budową sieci wodociągowej, w dniu 11 marca br. wystapią przerwy w dostawach wody dla ul. Energetyków i Pęcza.
więcej...

Sprzedajemy podnośnik koszowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie ogłasza sprzedaż pojazdu marki STAR 200 podnośnik koszowy Bumar Koszalin typ P184H
więcej...