ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Spotkania w sprawie przyłączy

W okresie od 20 do 28 sierpnia odbędą się spotkania z mieszkańcami Gminy w sprawie budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie informuje, że w okresie od 20 do 28 sierpnia 2013 roku przeprowadzi serię spotkań z mieszkańcami Gminy Strzelin w sprawie budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej z 45 % dotacją z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Budowa podłączeń do budynków realizowana będzie w miejscowościach, w których zakończyły się  prace budowlano – montażowe związane z realizacją projektu pn.: „Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu”. Do miejscowości tych należą: Chociwel, Mikoszów, Kuropatnik, Strzegów, Szczodrowice, Biały Kościół, Gęsiniec, Pęcz, oraz miasto Strzelin (Osiedle Wschodnie, Osiedle Na Skarpie, Osiedle Parkowe, ul. Gliniana, ul. Wita Stwosza oraz część ul. Oławskiej). Budowa obejmie również Szczawin. Projekt przewiduje wybudowanie 441 szt. podłączeń budynków zaliczanych do gospodarstw domowych oraz obiektów użyteczności publicznej w układzie grawitacyjnym do nowopowstałej sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 7851 m. Z podłączeń będzie korzystać około 2041 mieszkańców. Dzięki zbiorczemu systemowi kanalizacyjnemu dodatkowo ponad 50 tys.m3 ścieków rocznie trafi do oczyszczalni ścieków w Chociwelu.

Harmonogram spotkań

  1. Chociwel     20.08.2013  godz.17.00
  2. Pęcz - 20.08.2013, godz.19.00
  3. Kuropatnik - 21.08.2013, godz.18.00
  4. Gęsiniec - 22.08.2013, godz.17.00
  5. Biały Kościół, Szczodrowice - 22.08.2013, godz.19.00
  6. Mikoszów - 23.08.2013, godz.17.00
  7. Szczawin - 26.08.2013, godz. 17.00
  8. Strzegów - 27.08.2013, godz.17.00
  9. Strzelin - 28.08.2013,  godz.17.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Strzelin ul. Ząbkowicka 11

Celem przedsięwzięcia pn.: „Budowa podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzelin” jest poprawa warunków bytowych mieszkańców objętych projektem poprzez budowę podłączeń kanalizacyjnych do głównej sieci, co bezpośrednio przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej. Zwiększy się poziom ochrony wody pitnej, a tym samym zmniejszy ryzyko zachorowalności mieszkańców Gminy. Jednocześnie wzrośnie jej  atrakcyjność gospodarcza i inwestycyjna oraz wzrośnie standard życia mieszkańców.                                       «

Aktualności

Kanalizacja dla Pławnej

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap Ia oraz wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów”.więcej...

Ścieki już bez dopłaty

Od dnia 01.01.2021r. przestaje obowiązywać dopłata ze strony Gminy Strzelin do taryfy za odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych (Grupa OŚ1).więcej...

Wymień stary wodomierz

Przypominamy o konieczności wymiany do końca roku wodomierzy podliczników, których ważność legalizacji kończy się z dniem 31.12.2020r.więcej...

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do podawania odczytu wodomierzy telefonicznie, smsem lub mailowo.więcej...

Przerwy w dostawach wody

W piątek 20 listopada, wystapią przerwy w dostawach wody na ul. Królowej Jadwigi oraz Bolka I Świdnickiegowięcej...