ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie ogłasza nowe stawki taryf na swoje usługi, które będą obowiązywać od 1 maja br.

Działając  w myśl art. 24 pkt. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  z późniejszymi zmianami ZWiK w Strzelinie ogłasza stawki taryf na swoje usługi. Obowiązywać one będą od 1 maja 2013 do 30 kwietnia 2014 r.Warunki stosowania cen i stawek opłat

1.    Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości i ilości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań z zakresu ochrony środowiska a także optymalizację kosztów.
W przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków występuje zróżnicowanie kosztów eksploatacyjnych, w związku z tym alokowano koszty na grupy odbiorców z podziałem na gospodarstwa domowe, przemysł spożywczy i pozostałych odbiorców. Dodatkowo w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków występuje zróżnicowanie kosztów oczyszczania ścieków. Jakość dostarczanych ścieków jest zróżnicowana w zależności od ich pochodzenia powodując z kolei zróżnicowanie kosztów ich odbioru i oczyszczania, więc obecnie oprócz zróżnicowania cen wprowadzamy dodatkowe opłaty w zależności od jakości zrzucanych ścieków. Opłatą tą obciążamy przemysłowych dostawców ścieków, którzy wprowadzają ścieki o zwiększonym ładunku zanieczyszczeń. Nie wszyscy odbiorcy korzystający z usług przedsiębiorstwa w zakresie dostawy wody są równocześnie dostawcami ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

2.    Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy Strzelin.

Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest głównie z ujęć głębinowych i pochodzi w znacznej części ze studni jurajskich. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania. Poddawana jest ponadto w coraz lepszej dystrybucji i dzięki temu jest smaczna i zdrowa.
«

Aktualności

Wodny aerozol dla ochłody

Dla wytchnienia przed upałami ponownie montujemy kurtynę wodną na strzelińskim Rynku.więcej...

Awaria usunięta

W związku z pracami na sieci wodociągowej w Strzelinie po awarii w dniu wczorajszym tj. 30.05.2019 r., wystąpiło okresowe pogorszenie jakości wody w różnych rejonach.więcej...

Nowe taryfy od 1 czerwca

Przypominamy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dniem 1 czerwca 2019r. zmieniają się taryfy ZWiK w Strzelinie.więcej...

Uwaga - przerwy w dostawach wody

W związku z budową sieci wodociągowej, w dniu 11 marca br. wystapią przerwy w dostawach wody dla ul. Energetyków i Pęcza.
więcej...

Sprzedajemy podnośnik koszowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie ogłasza sprzedaż pojazdu marki STAR 200 podnośnik koszowy Bumar Koszalin typ P184H
więcej...