ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Prosimy nie podlewaj

Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Strzelin o zaprzestanie podlewania ogrodów, napełniania basenów   

oraz wykorzystywania wody z wodociągu do celów innych niż spożycia i zabezpieczenia najważniejszych potrzeb gospodarskich. Prośba ta dotyczy zwłaszcza mieszkańców: Dankowic, Nowolesia, Gębic, Gębczyc, Białego Kościoła i Dębnik.Z uwagi na znaczny wzrost poboru wody z sieci wodociągowej, w chwili obecnej dostaw wody mogą być pozbawione miejscowości Dankowice i Skoroszowice, a także ograniczone dostawy mogą występować w Białym Kościele i Dębnikach.

Jeżeli sytuacja w najbliższym czasie nie poprawi się, zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy być zmuszeni do wystąpienia o wprowadzenie zakazu podlewania ogrodów, napełniania basenów itp. podobnie jak zrobiło to już szereg gmin Dolnego Śląska. Dlatego jeszcze raz apelujemy o zrozumienie i stosowanie do naszej prośby.«

Aktualności

Planowane przerwy w dostawach wody

We wtorek 23 listopada wystąpią przerwy w dostawach wody na ulicach: Norwida, Asnyka, Staszica, Michała Archanioła i Kościelnej.więcej...

Pracuj z nami - nowe oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania z nowymi ofertami pracy w ZWiKuwięcej...

Remontujemy wodociąg na Łokietka

W środę utrudnienia dla mieszkańców ulic: Krzywoustego, Poniatowskiego, Westerplatte, Łokietka, Grunwaldzka, Chrobrego, Żwirki i Wigury.więcej...

Zapraszamy na rajd

Zapraszamy do udziału w polsko-czeskim rajdzie rowerowym zakończonym piknikiem rodzinnym w dniu 7 sierpnia.
więcej...

Prosimy nie podlewaj

Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Strzelin o zaprzestanie podlewania ogrodów, napełniania basenów   więcej...