ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Wymień stary wodomierz

Przypominamy o konieczności wymiany do końca roku wodomierzy podliczników, których ważność legalizacji kończy się z dniem 31.12.2020r.

Pięcioletni okres ważności legalizacji liczy się od dnia 1. stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana, określony poprzez dwie ostatnie cyfry w/w roku na plombie legalizacyjnej umieszczonej na wodomierzu. W przypadku wodomierzy wody bezpowrotnie zużytej możliwe jest również odczytanie terminu ważności legalizacji na fakturze.  


Odbiorca usług zobowiązany jest do wymiany wodomierzy podliczników na swój koszt. W przypadku wymiany we własnym zakresie konieczne jest telefoniczne zgłoszenie terminu wymiany wodomierza oraz zgłoszenie gotowości wodomierza do ponownego oplombowania (usługa bezpłatna). 

Jednocześnie informujemy, że ZWiK w Strzelinie może dokonać w/w wymiany na Państwa zlecenie. Koszt dokonania wymiany 1 sztuki wodomierza wyniesie : 50 zł +VAT na terenie Strzelina lub 70 zł +VAT poza Strzelinem. Warunkiem przyjęcia zlecenia jest zakup przez Państwa wodomierza z aktualną legalizacją. Usługa obejmuje przyjazd pracownika, wymontowanie wodomierza oraz zamontowanie nowego licznika zakupionego przez zleceniodawcę wraz z oplombowaniem (bez wymiany dodatkowych elementów instalacji ani przeróbek).«

Aktualności

Kanalizacja dla Pławnej

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap Ia oraz wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów”.więcej...

Ścieki już bez dopłaty

Od dnia 01.01.2021r. przestaje obowiązywać dopłata ze strony Gminy Strzelin do taryfy za odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych (Grupa OŚ1).więcej...

Wymień stary wodomierz

Przypominamy o konieczności wymiany do końca roku wodomierzy podliczników, których ważność legalizacji kończy się z dniem 31.12.2020r.więcej...

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do podawania odczytu wodomierzy telefonicznie, smsem lub mailowo.więcej...

Przerwy w dostawach wody

W piątek 20 listopada, wystapią przerwy w dostawach wody na ul. Królowej Jadwigi oraz Bolka I Świdnickiegowięcej...