ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Wymień stary wodomierz

Przypominamy o konieczności wymiany do końca roku wodomierzy podliczników, których ważność legalizacji kończy się z dniem 31.12.2020r.

Pięcioletni okres ważności legalizacji liczy się od dnia 1. stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana, określony poprzez dwie ostatnie cyfry w/w roku na plombie legalizacyjnej umieszczonej na wodomierzu. W przypadku wodomierzy wody bezpowrotnie zużytej możliwe jest również odczytanie terminu ważności legalizacji na fakturze.  


Odbiorca usług zobowiązany jest do wymiany wodomierzy podliczników na swój koszt. W przypadku wymiany we własnym zakresie konieczne jest telefoniczne zgłoszenie terminu wymiany wodomierza oraz zgłoszenie gotowości wodomierza do ponownego oplombowania (usługa bezpłatna). 

Jednocześnie informujemy, że ZWiK w Strzelinie może dokonać w/w wymiany na Państwa zlecenie. Koszt dokonania wymiany 1 sztuki wodomierza wyniesie : 50 zł +VAT na terenie Strzelina lub 70 zł +VAT poza Strzelinem. Warunkiem przyjęcia zlecenia jest zakup przez Państwa wodomierza z aktualną legalizacją. Usługa obejmuje przyjazd pracownika, wymontowanie wodomierza oraz zamontowanie nowego licznika zakupionego przez zleceniodawcę wraz z oplombowaniem (bez wymiany dodatkowych elementów instalacji ani przeróbek).«

Aktualności

Planowane przerwy w dostawach wody

We wtorek 23 listopada wystąpią przerwy w dostawach wody na ulicach: Norwida, Asnyka, Staszica, Michała Archanioła i Kościelnej.więcej...

Pracuj z nami - nowe oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania z nowymi ofertami pracy w ZWiKuwięcej...

Remontujemy wodociąg na Łokietka

W środę utrudnienia dla mieszkańców ulic: Krzywoustego, Poniatowskiego, Westerplatte, Łokietka, Grunwaldzka, Chrobrego, Żwirki i Wigury.więcej...

Zapraszamy na rajd

Zapraszamy do udziału w polsko-czeskim rajdzie rowerowym zakończonym piknikiem rodzinnym w dniu 7 sierpnia.
więcej...

Prosimy nie podlewaj

Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Strzelin o zaprzestanie podlewania ogrodów, napełniania basenów   więcej...