ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do podawania odczytu wodomierzy telefonicznie, smsem lub mailowo.

Wyjątkiem są tylko te posesje, w których wodomierze są zainstalowane w studzienkach wodomierzowych. Wielkość zużycia wody jest ustalona na podstawie średniego zużycia wody z okresu ostatnich 3-miesięcy.

Zachęcamy mieszkańców gminy – odbiorców usług, do podawania odczytów wodomierzy przez telefon, za pomocą sms lub drogą mailową zgodnie z comiesięcznym harmonogramem odczytów - okresem rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy oraz dane inkasenta, który obsługuje Państwa rejon można odczytać z faktury za poprzedni okres. Optymalnie odczyty należy podawać w terminie od 3 dni przed planowanym wystawieniem faktury. Jeśli w poprzednim okresie rozliczeniowym wystawiono fakturę np. w dniu 20 kwietnia to planowana data wystawienia faktury w maju to 20 maja a więc od 17 maja można podawać odczyt.

 

Inkasenci:

Olga Olej-Barszczowska tel. 506 071 192

Zofia Gdula tel. 506 105 406

Tadeusz Osostowicz tel. 506 105 405

Justyna Seretna-Agaciak tel. 512 020 274

 

Pracownicy stacjonarni:

71/ 79 629 07 lub e-mail: cygal@zwikstrzelin.pl

71/ 79 629 08 lub e-mail: bieniek@zwikstrzelin.pl«

Aktualności

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do podawania odczytu wodomierzy telefonicznie, smsem lub mailowo.więcej...

Przerwy w dostawach wody

W piątek 20 listopada, wystapią przerwy w dostawach wody na ul. Królowej Jadwigi oraz Bolka I Świdnickiegowięcej...

W piątek 14 sierpnia nie pracujemy

 więcej...

Bierzemy udział w Gaszyn Challenge

Oto nasza odpowiedź na zaproszenie do udziału w akcji Gaszyn Challenge. więcej...

Promesa na inwestycję

Gmina Strzelin otrzymała promesę o wartości 1 995 565 zł na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową. Dokument potwierdzający przyznanie środków odebrał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego prezes strzelińskiego ZWiKu.więcej...