ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI W STRZELINIE sp. z o. o.

ul. Brzegowa 69a, 57-100 Strzelin,

NIP 9141194028, REGON 930862575

tel. 79 62 900, fax. 79 62 929

e-mail: zwik.strzelin@poczta.fm


*****

Prezes ZWiK - Stanisław Klimaszewski

tel. 71 79 62 900, e-mail: prezes@zwikstrzelin.pl

Prezes 71 79 62 900
Sekretariat 71 79 62 900
Główny Księgowy 71 79 62 902
Windykacja 71 79 62 904
Księgowość 71 79 62 906
Dział Rozliczeń 71 79 62 907
Dział Techniczny 71 79 62 908
Dział Eksploatacji 71 79 62 909
Portiernia 71 79 62 910
Zgłoszenie awarii 71 79 62 930
Fax 71 79 62 929
Usługi / Transport 71 79 62 913


repliki zegarków