ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Poniżej zobaczyć można materiał filmowy z inspekcji TV wodociągów wody surowej pomiędzy pompownią wody surowej w miejscowości Szczawin, a Stacją Uzdatniania Wody w Strzelinie.Przebieg wodociągu wody surowej