ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Uchwałą nr 6/2018 z dnia 30 maja 2018 roku
Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie
ustalił następujące ceny
usług sprzętowo – transportowych:
1.    Wywóz nieczystości płynnych

Dla odbiorców indywidualnych:

 • cena za wywóz 1 m³ - 10,48 zł
 • dojazd 4,15 zł/km


Dla pozostałych odbiorców

 • cena za wywóz 1 m³ - 11,02 zł
 • dojazd 4,15 zł/km


Opróżnianie i wywóz ścieków innych jak bytowe:

 • cena za wywóz 1 m³ - 11,02 zł
 • dojazd 4,15 zł/km
 • dopłata za ładunek zanieczyszczeń wg indywidualnych badań i stawek odrębnych

Praca na miejscu:

 • opłata za 1 godzinę pracy/postoju - 80 zł
 • dojazd - 4,15 zł/km


ZWiK w Strzelinie może odmówić wykonania usługi, jeśli ścieki nie spełniają wymagań określonych odrębnymi przepisami.

*dojazd wg faktycznych wskazań licznika


2.    Dowóz wody – LIAZ

 • dowóz wody za 1 m³ - 10,00 zł

 • dojazd – 4,20 zł/km

 • godzina pracy/postoju na miejscu - 80 zł

 • dojazd na terenie miasta Strzelin (ryczałt) – 36,00 zł

  Praca sprzętu przy czynnościach innych tj.: podlewanie, nawadnianie terenów, zmywanie, zraszanie dróg, placów itp. - wg. stawek jak powyżej.


3.    Czyszczenie kanalizacji – LIAZ

 • cena za 1 godzinę pracy – 150,00 zł

 • dojazd – 4,20 zł/km

 • dojazd na terenie miasta Strzelin (ryczałt) – 36,00 zł


4.    Czyszczenie / udrażnianie kanalizacji – KAISER

 • za czyszczenie kanalizacji (płukanie i przebijanie) – 160,00 zł/h

 • odsysanie osadów (w tym również czyszczenie kanalizacji) – 260,00 zł/h

 • dojazd – 5,00 zł/km

 • dojazd na terenie miasta Strzelin (ryczałt) – 40,00 zł


5.    STAR 200 – P 184 H podnośnik koszowy 18 m

 • cena za 1 godzinę pracy – 85 zł/h

 • dojazd – 4,20 zł/km


6.    STAR 742 wywrotka z HDS

 • cena za 1 godzinę pracy – 45,00 zł

 • dojazd – 4,20 zł/km

Stawka stosowana przy transporcie własnych urządzeń, sprzętu lub materiałów.


7.    CATERPILLAR  koparko – ładowarka

 • cena za 1 godzinę pracy – 110 zł

 • dojazd – 6,50 zł/km

 • młot hydrauliczny na koparce – 200 zł/h oraz dojazd 6,50 zł/km


8.    Sprężarka IRMER ELSE (3m³/min) z obsługą 2 osoby

 • cena za 1 godzinę pracy z młotem pneumatycznym – 120,00 zł

 • dowóz Ford – 3,90 zł/km

Cena bez materiałów


9.    Kamerowanie przewodów rurowych

 • cena za 1 mb przewodu – 6,50 zł (tylko w czystym kanale)

 • dowóz Skoda – 3,20 zł/km

 • przestój – 32,00 zł/h


10.    Zagęszczarka  (z obsługą 1 osoba)

 • zagęszczarka płyta 80 kg – 50,00 zł/h

 • zagęszczarka płyta 240 kg – 70,00 zł/h

 • zagęszczarka płyta 380 kg – 90,00 zł/h

 • zagęszczarka skoczek – 50,00 zł/h

 • dowóz – 3,90 zł/km


11.    Przecinarka do asfaltu/betonu

 • cena za 1 godzinę pracy – 70,00 zł

 • dowóz – 3,90 zł/km


12.    Agregat prądotwórczy 10 kW

 • cena za 1 godzinę pracy – 65,00 zł

 • dowóz – 3,90 zł/km

13.  Agregat prądotwórczy Andoria 44 kW

 • cena za godzinę pracy - 250,00 zł/h

 • dowóz - 3,90 zł/km


14. Zgrzewarka doczołowa i elektrooporowa

 • do ϕ 90 – 35,00 zł/zgrzew

 • ϕ 110 – 45,00 zł/zgrzew

 • ϕ 160 – 55,00 zł/zgrzew

 • ϕ 225 – 68,00 zł/zgrzew

 • ϕ 250 – 95,00 zł/zgrzew

 • dowóz – 3,90 zł/km

Przy zgrzewaniu elektrooporowym do kwoty zgrzewu należy doliczyć koszt kształtki.

15. Minikoparka marki Kubota

minikoparka - 75,00 zł/h, dowóz minikoparki - 3,90 zł/kmPowyższy cennik obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 roku.


Uwaga !
 

Do cen należy doliczyć podatek VAT.

Po godzinach pracy (tj. po godz. 15.00), w dniu wolne od pracy oraz święta obowiązują stawki podwyższone o 20 % (nie dotyczy ceny wody i ścieków).