ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Uchwałą nr 4/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie
ustalił następujące ceny
usług sprzętowo – transportowych:
1.    Wywóz nieczystości ciekłych

Dla odbiorców indywidualnych:

 • cena za wywóz 1 m³ - 11,08 zł
 • dojazd 4,50 zł/km


Dla pozostałych odbiorców

 • cena za wywóz 1 m³ - 11,71 zł
 • dojazd 4,50 zł/km


Opróżnianie i wywóz ścieków innych jak bytowe:

 • cena za wywóz 1 m³ - 11,71 zł
 • dojazd 4,50 zł/km
 • dopłata za ładunek zanieczyszczeń wg indywidualnych badań i stawek odrębnych

Praca na miejscu:

 • opłata za 1 godzinę pracy/postoju - 95 zł
      dojazd - 4,50 zł/km

Przyjęcie ścieków pochodzących z kabin sanitarnych:

cena za przyjęcie 1m3 - 40 zł


*ZWiK w Strzelinie może odmówić wykonania usługi, jeśli ścieki nie spełniają wymagań określonych odrębnymi przepisami.

*dojazd wg faktycznych wskazań licznika

2.   Dowóz wody – LIAZ

 • dowóz wody za 1 m³ - 10,00 zł

 • dojazd – 4,50 zł/km

 • godzina pracy/postoju na miejscu - 95 zł

 • dojazd na terenie miasta Strzelin (ryczałt) – 50,00 zł

  Praca sprzętu przy czynnościach innych tj.: podlewanie, nawadnianie terenów, zmywanie, zraszanie dróg, placów itp. - wg. stawek jak powyżej.


3.    Czyszczenie / udrażnianie kanalizacji – KAISER

 • za czyszczenie kanalizacji (płukanie i przebijanie) – 250,00 zł/h

 • odsysanie osadów (w tym również czyszczenie kanalizacji) – 350,00 zł/h

 • dojazd – 5,50 zł/km

 • dojazd na terenie miasta Strzelin (ryczałt) – 50,00 zł


4.    STAR 742 wywrotka z HDS

 • cena za 1 godzinę pracy – 95,00 zł

 • dojazd – 4,50 zł/km

Stawka stosowana przy transporcie własnych urządzeń, sprzętu lub materiałów.


5.    CATERPILLAR  

 • koparko-ładowarka – 125 zł/h oraz dojazd 6,90 zł/km

 • młot hydrauliczny na koparce – 205 zł/h oraz dojazd 6,90 zł/km


6.    Sprężarka IRMER ELSE (3m³/min) z obsługą 2 osoby

 • cena za 1 godzinę pracy z młotem pneumatycznym – 130,00 zł

dowóz Ford – 4,10 zł/km


7.    Kamerowanie przewodów rurowych

 • cena za 1 mb przewodu – 8 zł (tylko w czystym kanale)

 • dowóz Fiat – 4,10 zł/km

 • przestój – 50,00 zł/h


8.    Zagęszczarka  (z obsługą 1 osoba)

 • zagęszczarka płyta 80 kg – 55,00 zł/h

 • zagęszczarka płyta 240 kg – 75,00 zł/h

 • zagęszczarka płyta 380 kg – 95,00 zł/h

 • zagęszczarka skoczek – 55,00 zł/h

 • dowóz – 4,10 zł/km


9.    Przecinarka do asfaltu/betonu

 • cena za 1 godzinę pracy – 75,00 zł

 • dowóz – 4,10 zł/km


10.    Agregat prądotwórczy 10 kW

 • cena za 1 godzinę pracy – 70,00 zł

 • dowóz – 4,10 zł/km

11.  Agregat prądotwórczy Andoria 44 kW

 • cena za godzinę pracy - 270,00 zł

 • dowóz - 4,10 zł/km


12. Zgrzewarka doczołowa i elektrooporowa

 • do ϕ 90 – 40,00 zł/zgrzew

 • ϕ 110 – 50,00 zł/zgrzew

 • ϕ 160 – 60,00 zł/zgrzew

 • ϕ 225 – 75,00 zł/zgrzew

 • ϕ 250 – 100,00 zł/zgrzew

 • dowóz – 4,10 zł/km

Przy zgrzewaniu elektrooporowym do kwoty zgrzewu należy doliczyć koszt kształtki.

13. Minikoparka marki Kubota

minikoparka - 85,00 zł/h, dowóz minikoparki - 4,10 zł/kmPowyższy cennik obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 roku.

 

Uwaga !

Do cen należy doliczyć podatek VAT.

W przypadku wykonywania usług po godzinach pracy tj. po godz. 15.00 w dni pracujące, w dniu wolne od pracy oraz święta, obowiązują stawki podwyższone o 20 % (nie dotyczy ceny wody i ścieków).


Dotychczasowa uchwała Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie nr 1/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie cen usług sprzętowo - transportowych przestaje obowiązywać.