ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Przetarg pn. „Modernizacja systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Chociwelu”

1. Ogłoszenie

2. IDW

3. Wzór umowy

4. SIWZ

5. Odpowiedzi na pytania

6. Odpowiedzi na pytania 2

7. Odpowiedzi na pytania 3

8. IDW - zmiana

9. Wzór umowy - zmiana

10. Odpowiedzi na pytania 4

11. Odpowiedzi na pytania 5

12. Zmiana ogłoszenia

13. IDW - zmiana

14. Wzór umowy - zmiana

15. Formularz ofertowy

16. Odpowiedzi na pytania 6

17. Odpowiedzi na pytania 7

18. Protokół z otwarcia ofert

19. Zawiadomienie o wyborze oferty

**********

Przetarg pn. Dostawa materiałów instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja

3. Załącznik do specyfikacji

4. Formularz cenowy - wzór


5. Ogłoszenie o wyniku postępowania

**********

Przetarg pn. Renowacja kanałów kanalizacji sanitarnej w Strzelinie

1. Ogłoszenie

2. IDW

3. Wzór umowy

4. SIWZ


5. IDW doc. oraz zestawienie kosztów

6. Odpowiedzi na pytania

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesunięcie terminu

8. Odpowiedzi na pytania 2

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

10. Odpowiedzi na pytania 3

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12. Odpowiedzi na pytania 4

13. Protokół z otwarcia ofert

14. Zawiadomienie o wyborze oferty

**********

Przetarg pn. Budowa kanalizacji sanitarnej przysiółek Kaczerki

1. Ogłoszenie

2. IDW

3. SIWZ

4. Dokumenty formalne

5. Geologia

6. Projekt część rysunkowa

7. Projekt opis

8. Przedmiary

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

11. Odpowiedzi na pytania

12. Odpowiedzi na pytania 2

13. Ogłoszenie o wyniku postępowania

**********

Przetarg na dostawę samochodu asenizacyjnego 2


1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Numer konta Zamawiającego

5. Umowa

6. Odpowiedzi na pytania

7. Zawiadomienie o wyniku postępowania

**********

Przetarg na dostawę energii elektrycznej dla obiektów ZWiK

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Odpowiedzi na pytania

5. Zawiadomienie o wyniku postępowania

**********

Przetarg na dostawę samochodu asenizacyjnego


1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Umowa


5. Odpowiedzi na pytania 1

6. Numer konta Zamawiającego

7. Wynik postępowania przetargowego

**********

Przetarg na odbiór i przetwarzanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Chociwelu.

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja

3. Projekt umowy

4. Odpowiedzi na pytania

5. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

**********

Dokumentacja przetargu pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwelu o urządzenie do odwadniania osadów ściekowych".


1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ wersja nieobowiązująca

3. Odpowiedzi na pytania 1

4. IDW modyfikacja 1

5. Odpowiedzi na pytania 2 -  zmiana terminu

6. IDW - modyfikacja 2

*********

Przetarg pn. Dostawa materiałów ekploatacyjnych wodno-kanalizacyjnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Strzelinie


1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja

3. Załącznik do Specyfikacji

4. Aktywny formularz cenowy

5. Odpowiedzi na pytania

6. Zmiana terminu składania ofert

7. Protokół z otwarcia ofert

8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

**********


Przetarg pn. Dostawa – zakup energii elektrycznej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Strzelinie

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Załączniki do SIWZ wersja edytowalna

5. Odpowiedzi na pytania

6. Protokół z otwarcia ofert 

7. Ogłoszenie o wyniku postępowania

**********


Przetarg pn. Dostawa materiałów ekploatacyjnych wodno-kanalizacyjnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Strzelinie

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja

3. Załączniki

4. Ogłoszenie o wyniku przetargu

5. Zawiadomienie o wyniku postępowania

**********


Przetarg pn. Dostawa - zakup energii elektrycznej dla obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Strzelinie

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Projekt umowy


5. Odpowiedzi na pytania

6. Ogłoszenie o wyniku postępowania

**********

Przetarg pn. "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Strzelin"

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Wzór umowy oraz wzór karty gwarancyjnej

4. Projekt Kuropatnik

5. Projekt Strzelin ul. Wita Stwosza

6. Projekt Kuropatnik Kaczerki

7. Projekt Gęsiniec

8. Projekt Biały Kościół, Szczodrowice, Strzegów

9. Ogłoszenie o wyniku postępowania

**********

Przetarg pn. „Modernizacja systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Chociwelu”

1. Ogłoszenie

2. IDW

3. Wzór umowy

4. SIWZ

5. Odpowiedzi na pytania

6. Odpowiedzi na pytania 2

7. Odpowiedzi na pytania 3 

8. IDW - zmiana

9. Wzór umowy - zmiana

10. Odpowiedzi na pytania 4

11. Odpowiedzi na pytania 5

12. Zmiana ogłoszenia

13. IDW - zmiana

14. Wzór umowy - zmiana

15. Formularz ofertowy

16. Odpowiedzi na pytania 6

17. Odpowiedzi na pytania 7

18. Protokół z otwarcia ofert

19. Zawiadomienie o wyborze oferty

**********

Przetarg pn. Dostawa materiałów instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja

3. Załącznik do specyfikacji

4. Formularz cenowy - wzór


5. Ogłoszenie o wyniku postępowania

**********

Przetarg pn. Renowacja kanałów kanalizacji sanitarnej w Strzelinie

1. Ogłoszenie

2. IDW

3. Wzór umowy

4. SIWZ


5. IDW doc. oraz zestawienie kosztów

6. Odpowiedzi na pytania

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesunięcie terminu

8. Odpowiedzi na pytania 2

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

10. Odpowiedzi na pytania 3

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12. Odpowiedzi na pytania 4

13. Protokół z otwarcia ofert

14. Zawiadomienie o wyborze oferty

**********

Przetarg pn. Budowa kanalizacji sanitarnej przysiółek Kaczerki

1. Ogłoszenie

2. IDW

3. SIWZ

4. Dokumenty formalne

5. Geologia

6. Projekt część rysunkowa

7. Projekt opis

8. Przedmiary

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

11. Odpowiedzi na pytania

12. Odpowiedzi na pytania 2

13. Ogłoszenie o wyniku postępowania

**********

Przetarg na dostawę samochodu asenizacyjnego 2 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Numer konta Zamawiającego

5. Umowa

6. Odpowiedzi na pytania

7. Zawiadomienie o wyniku postępowania

**********

Przetarg na dostawę energii elektrycznej dla obiektów ZWiK 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Odpowiedzi na pytania

5. Zawiadomienie o wyniku postępowania

**********

Przetarg na dostawę samochodu asenizacyjnego

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Umowa


5. Odpowiedzi na pytania 1

6. Numer konta Zamawiającego

7. Wynik postępowania przetargowego

**********

Przetarg na odbiór i przetwarzanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Chociwelu.

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja

3. Projekt umowy

4. Odpowiedzi na pytania

5. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

**********

Dokumentacja przetargu pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwelu o urządzenie do odwadniania osadów ściekowych".

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ wersja nieobowiązująca

3. Odpowiedzi na pytania 1

4. IDW modyfikacja 1

5. Odpowiedzi na pytania 2 -  zmiana terminu

6. IDW - modyfikacja 2

7. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 1

8. Odpowiedzi na pytania 3

9. SIWZ komplet - 29.01.2014.

10. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2

11. Odpowiedzi na pytania 4

12. Odpowiedzi na pytania 5

13. Informacja z otwarcia ofert

14. Zawiadomienie o wyborze oferty

**********


Dokumentacja przetargu pn.: "Dostawa-zakup energii elektrycznej dla obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o.
 w Strzelinie"

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Dokumentacja


4. Zmiana numeru konta

5. Odpowiedzi na pytania 1

6. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

**********

Dokumentacja przetargu pn.: "Przetarg na dostawę wodomierzy"

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja

3. Odpowiedzi na pytania

4. Unieważnienie postępowania

**********

Dokumentacja przetargu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwelu o urządzenie do odwadniania osadów ściekowych”

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ okładka

3.
 IDW, umowa i WSK

4. PFU karta tytułowa

5. PFU-1

6. PFU-2

7. PFU-3


8. Pytania i odpowiedzi cz. 1

9. Zebranie wykonawców

10. Pytania i odpowiedzi cz. 2 wraz z załącznikami

11. Pytania i odpowiedzi cz. 3

12. Oczyszczalnia zdjęcia

13. Pytania i odpowiedzi cz. 4

14. Unieważnienie postępowania przetargowego

**********


Przetarg pn. Dostawa - zakup energii elektrycznej dla obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Strzelinie


1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Projekt umowy


5. Odpowiedzi na pytania

6. Ogłoszenie o wyniku postępowania

**********

Przetarg pn. "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Strzelin"

1. Ogłoszenie