ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Dokumentacja przetargu pn.: "PRZETARG NA STUDNIĘ W DANKOWICACH"

1. Ogłoszenie
2.
SIWZ
3.
Dokumentacja techniczna
4.
Odpowiedzi na pytania
5.
Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego

*****

Dokumentacja przetargu pn.: ODBIÓR Z ZAGOSPODAROWANIEM W PROCESIE ODZYSKU I/LUB UNIESZKODLIWIANIA USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH (KOD 19 08 05) Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHOCIWELU, GMINA STRZELIN

1.
Ogłoszenie
2.
SIWZ
3.
Wzór umowy
4.
Zawiadomienie o wyniku postępowania


*****
Dokumentacja przetargu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szczodrowice, Strzegów i Biały Kościół
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja
Wzór umowy i WSK
STWiORB
Dokumentacja DP1
Dokumentacja DP2
Dokumentacja DP3
Dokumentacja DP4
Dokumentacja dodatkowa
Odpowiedzi na pytania 1
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 3
Zawiadomienie o wyborze oferty

*****
Dokumentacja przetargu na zadanie pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwelu


Ogłoszenie o zamówieniu
Umowa
Specyfikacja
Wstęp
ST
DP1
DP2
DP3
DP4
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 2
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 3
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty

*****

Dokumentacja przetargu na zadanie pn.: Inżynier Kontraktu


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Modyfikacja SIWZ
Ogłoszenie dodatkowych informacji
Odpowiedzi na pytania 1
Odpowiedzi na pytania 2
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty
*****

Dokumentacja przetargu na zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kuropatnik i Gęsiniec

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja
Dokumentacja DP1
Dokumentacja DP2
Dokumentacja DP3
Dokumentacja DP3/2
Dokumentacja DP4
Dokumentacja SWTiORB
Sprostowanie do SIWZ
Odpowiedzi na pytania 1
Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania 3
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty
*****

Dokumentacja przetargu na zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Strzelinie oraz w miejscowościach Chociwel, Pęcz i Mikoszów

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja
Dokumentacja DP1
Dokumentacja DP2
Dokumentacja DP3
Dokumentacja DP3/2
Dokumentacja DP4
Dokumentacja SWTiORB
Sprostowanie do SIWZ
Odpowiedzi na pytania 1
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 3
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty

*****

Dokumentacja przetargu na zadanie pn.: Pomoc techniczna dla Projektu Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja
Opis przedmiotu zamówienia
Zmiana SIWZ
Zmiana terminu
Odpowiedzi na pytania 1
Odpowiedzi na pytania 2
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze ofertyMenu

Archiwum